Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki wyraził zgodę na umieszczenie tekstu pt. : HOMEOPATIA JAKO PROBLEM ETYCZNY I DUSZPASTERSKI" na stronie internetowej WSHLiF.

Wyżej wymieniony tekst został umieszczony w Miesięczniku Kościelnym Archidiecezji Poznańskiej, który jest rozsyłany do wszystkich księży Archidiecezji.