"Jeśli zaś teraz przyjdzie ktoś,kto wnosi coś nowego,nieuzgodnionego z naszym dotychczasowym credo (...), a co grozi mu obaleniem, to kieruje się przeciwko temu wszelkie namiętności i usiłuje to wszelkimi sposobami zgnębić.(...)I tak nowa prawda może długo czekać, zanim utoruje sobie drogę." Goethe, rozmowa z Eckermannem,1823 (tłum.Krzysztof Radziwiłł i Janina Zeltzer

 

 

Stanowisko Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów z dnia 28.01.2011 w sprawie "Kampanii 10:23"

Uważamy, że ''Kampania 10:23'' wywołując temat homeopatii, przyczyni się do jeszcze większego spopularyzowania i zainteresowania tą wartościową metodą leczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na cztery istotne fakty:

  • efekt leczenia w metodzie homeopatycznej zależy od trafnego wyboru leku, a nie od jego ilości

  • jeżeli lek nie wywołuje działań szkodliwych, niepożądanych i ubocznych, nie oznacza to braku jego działania leczniczego

  • podanie leku homeopatycznego u osoby zdrowej może wywołać u osób wrażliwych objawy próby lekowej, które to objawy mogą pojawić się od kilku sekund do kilku tygodni po podaniu leku i zależą od tego, jaki lek został podany

  • pozytywne wyniki leczenia homeopatycznego nie są związane z efektem placebo, o czym świadczą dobre rezultaty osiągane przy leczeniu niemowląt, małych dzieci, ludzi nieprzytomnych a także zwierząt.

Założenia ''eksperymentu 10:23'' są więc nieracjonalne i świadczą o braku podstawowej wiedzy z homeopatii - metody leczenia praktykowanej przez lekarzy.

Uważamy również, że jeżeli organizatorzy zrealizują założenia tej kampanii, to ich postępowanie w naszej ocenie będzie nieodpowiedzialnie i nieetycznie.

Każdy człowiek ma prawo do dokonywania samodzielnych wyborów, w tym prawa do wyboru metody leczenia. Artykuł 31 Konstytucji RP stanowi, że każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych, a więc również prawo obywateli do wyboru metody leczenia.

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów