Szanowni Państwo!

W nadchodzących dniach obchodzimy ŚWIATOWY TYDZIEŃ HOMEOPATII. Co roku dzień urodzin odkrywcy Homeopatii dr Samuela Hahnemanna tj. 10 kwietnia rozpoczyna na całym świecie tygodniową dyskusje na tematy aktualne dla środowiska homeopatycznego. Organizowane coroczne spotkania są okazją do wymiany myśli i spostrzeżeń dotyczących medycyny homeopatycznej.

Wspólne działania międzynarodowej organizacji homeopatycznej ?Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI) oraz rządowej Centralnej Rady Badań nad Homeopatią zmierzają do przeniesienia istniejącego modelu integracji Homeopatii w Indiach do innych krajów. Ma się to odbyć poprzez wzmocnienie istniejącej bazy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności, wysokiej jakości edukacji medycznej, interdyscyplinarnych i międzynarodowych kooperacji badawczych, opartych na dowodach praktyk klinicznych i promowania odpowiedniej integracji Homeopatii do system opieki zdrowotnej. Celem tego nadrzędnym jest pełna integracja z państwowym systemem opieki zdrowotnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wspiera działania zmierzające do kompletnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC ) dla pacjentów obejmującego również Homeopatie. Według wytycznych tej organizacji pożądany model opieki zdrowotnej pozwala pacjentom na kompleksowe leczenie za pomocą wszystkich aktualnie dostępnych metod leczniczych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Z relacji pacjentów, którzy odzyskali zdrowie dzięki lekom homeopatycznym wynika, że brak świadomości o istnieniu Homeopatii i brak wiedzy o doskonałym działaniu Homeopatii jest ich zdaniem główną przeszkodą przed wybraniem właśnie tej metody leczenia. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu zwiększenia świadomości społecznej o Homeopatii Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów czyni to również tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia Homeopatii.

Należy pamiętać, że celem integracji Homeopatii z systemem opieki zdrowotnej jest zwiększenie efektywności leczenia i obniżenie jego kosztów. Dodatkowo dla wielu pacjentów leki homeopatyczne są jedynymi możliwymi do zastosowania. Opierając się na tych danych można przypuszczać, że jest to szansa na usprawnienie niewydolnych krajowych systemów opieki zdrowotnej. Aby liczba krajów integrujących Homeopatie się zwiększyła niezbędne są działania edukacyjne, które w rezultacie zwiększą świadomość społeczną o tej metodzie leczenia i pozwolą pacjentom dokonywać świadomych wyborów metod terapeutycznych celem odzyskania zdrowia lub uzyskania większego poziomu zdrowia.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów w pełni popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do zwiększenia świadomości społecznej o Homeopatii, a także chce aktywnie w nich uczestniczyć. Z tego powodu w czasie Tygodnia Homeopatii w okresie 10-16 kwietnia 2016 stowarzyszenie postanowiło uruchomić specjalny kanał w programie Skype z pośrednictwem którego każda osoba poszukająca wiedzy o Homeopatii, może ją uzyskać od wyspecjalizowanych lekarzy, członków naszego stowarzyszenia. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań za pośrednictwem kanału TydzienHomeopatii2016.

Lek. med. Gabriela Śniatała
Prezes Zarządu WSHLIF