Stowarzyszenie

Numer konta WSHLiF:13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpisowe wynosi 100 zł,
na konto Stowarzyszenia, z dopiskiem: WPISOWE (imię i nazwisko)
Składka roczna wynosi 300 zł. (płatna do 30.03 danego roku)
na konto Stowarzyszenia, z dopiskiem: OPŁATA CZŁONKOWSKA (imię i nazwisko) 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego w Poznaniu

 

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać lekarze medycyny, lekarze weterynarii oraz farmaceuci.

Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów jest członkiem ECH (European Committee for Homeopathy).

Europejski Komitet ds. Homeopatii (ECH) reprezentuje wszystkich lekarzy specjalizujących się w homeopatii z 40 stowarzyszeń z 25 krajów europejskich.
Celem jego jest:

 

Stowarzyszenie dysponuje dziełami z zakresu klasyki światowej homeopatii, dla potrzeb swoich członków.

SPIS KSIĄŻEK
znajdujących się w bibliotece WSHLiF

7 października 1982 roku zarejestrowany został Oddział Poznański Towarzystwa Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej Polskiej. Wykład inauguracyjny wygłosił dr J. Łozowski, który praktykował homeopatię od 1976 roku po odbyciu szeregu kursów zorganizowanych przez Związek Lekarzy Homeopatów w Niemieckiej Republice Federalnej.

Prawdopodobnie, już za życia Samuela Hahnemanna, w pierwszej połowie XIX wieku, homeopatia trafiła do Poznania za sprawą lekarzy kształcących się w uczelniach niemieckich. Znany jest fakt, że w 1827 r. lekarz powiatowy w Mogilnie dr Bona był wielkim zwolennikiem homeopatii.

W Aptece Pod Złotym Lwem w Poznaniu, na Starym Rynku 75, magister Józef Jasiński (nabył aptekę w 1896 r.) sprowadzał leki homeopatyczne, m. in. z firmy Madaus. W 1905 r. przebudował on kamienicę apteczną, unowocześniając i przystosowując, m. in. do wyrobu leków homeopatycznych. W laboratorium aptecznym, na środku, stał długi stół, pokryty blachą cynową, z przytwierdzoną na stałe poduszką ze skóry, przeznaczoną do dynamizacji leków homeopatycznych.