Archiwum

W dniu 27.02.2014 roku odbyło się Pierwsze Zebranie Nowego Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego.

Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu następujacych funkcji:

 

- Prezes lek.med Gabriela Śniatała

- V-ce prezes- mgr farm. Konstancja Majewska

- Sekretarz ? lek. med. Barbara Majerowska ? Mania

-Skarbnik- lek. med. Piotr Stach

-Członek- lek. med. Elżbieta Borowiak

Program konferencji 11 maja 2013

Wielkopolska Izba Lekarska, godzina 10:00

1.  Mollusca - różnicowanie. Lęk w zamkniętych pomieszczeniach - przypadek z własnej praktyki - dr E. Borowiak
2.  Przypadek z własnej praktyki z repertoryzacją - dr A. Furmaniuk
3.  Mammals-rząd Carnivora-rodzina Felidae. Wybrane leki i ich róznicowanie-referuje  dr G. Milewska
4.  Rodzina Umbelifere. Przemoc, gwałtowne zachowania - przypadki z   własnej praktyki - dr G. Milewska
5.  III rząd układu okresowego pierwiastków - część I - dr G. Milewska

Dnia 24 lipca 2013r. ParlamentPortugaliiprzyjąłustawęregulującą7 dotychczas nie normowanych prawnie terapii -homeopatia, akupunktura, medycyna chińska, medycyna naturalna, ziołolecznictwo, osteopatia orazchiropraktyka. Ustawa weszła w życie dnia 2września.


więcej informacji: http://www.homeopathyeurope.org/media/news/cam-regulation-in-portugal


W dniu 12 lipca 2013 r.Belgijska RadaMinistrów zdecydowała , że homeopatia wymaga unormowania prawnego oraz uznania za oficjalną dziedzinę medycyny. Według ustaleń tylkodyplomowani lekarze,dentyścii położnesą uprawnienido stosowania homeopatii, każdy w zakresie swoich kompetencji.

 

więcej informacji: http://www.homeopathyeurope.org/media/news/copy_of_regularisation-of-homeopathic-medicine-in-belgium

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Pediatrycznym,

które odbędzie się w dniach 7-9 marca 2014,

w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Seminarium będzie oparte na materiałach kongresu, który odbył się w dniach 18-20 marca 2011r.

w Badenweiler w Niemczech.

 

Międzynarodowe autorytety w dziedzinie homeopatii przedstawią swoje osobiste podejście do leczenia przedstawionych przypadków dzieci i młodzieży.

Dr Didier Grandgeorge , czołowy francuski homeopata, opowie o gorączce i chorobach dziecięcych . Omówi konkretne wskaźniki, które pomogą w obraniu przez homeopatów właściwej drogi leczenia.

Podczas seminarium będą mieli Państwo okazję wysłuchać niezwykłe rzadko prezentowanego wykładu holenderskiego lekarza dr Fransa Küsse . Pokazuje on swoją metodę poprzez opracowanie profilu lekowego. Ilustruje imponujące studia przypadków, np. remedium Graphium agamemnon.
Dr Farokh Master, popularny lekarz-homeopata z Indii, omówi kilka przypadków poważnych chorób u dzieci np. zespół nerczycowy i ostra białaczka megakarioblastyczna .
Dr Dinesh Chauhan, uczeń dr Sankarana , opierając się na różnych imponujących przykładach, opisuje i wyjaśnia metodę Sensation u dzieci.
Dr Martin Hirte, jedna z wiodących niemieckich ekspertów w dziedzinie szczepień, wygłosi wykład o zakażeniach wywołanych paciorkowcami oraz o ogólnych problemach związanych ze szczepieniami.

 

Program wykładów:

07.03.2014r. (piątek)

Początek seminarium godzina 10.00

DrDidierGrandgeorge
-Ostrechorobyu dzieci: gorączka,zapalenie migdałków, zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, astma
DrFransKüsse
- Remedium
-Studia przypadków

Zakończenie seminarium 18.00

08.03.2014r. (sobota)

Początek seminarium godzina 9.00
drFarokh Master
- Studium przypadku: Dziewczynka zpoważnąchorobą skóry
- Studium przypadku: Astma oskrzelowa
- Studium przypadku: Zespół nerczycowy
- Studium przypadku: Białaczka
DrDineshChauhan
-Opisy przypadkówdzieciz wykorzystaniem metody dr Sankarana

Zakończenie seminarium 17.45

          Godzina 18.00 Msza Św.

09.03.2014r. (niedziela)

Początek seminarium godzina 9.00

DrMartinHirte
-ZakażeniaStreptococcus
-Szczepienia

Zakończenie seminarium godzina 14.00

 

Miejsce

Seminarium odbędzie się w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Koszty

 

Seminarium NON-PROFIT

TYLKO DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Koszt trzydniowego seminarium dla członków WSHLiF wynosi 300zł (w tym 23% Vat) pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem.


Wpłat należy dokonać do 28.02.2014  na konto WSHLiF

13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

 

Noclegi

Najbliższy miejsca zajęć hotel znajduje się przy ul. Kościuszki 118

Hotel IKAR

tel. 61 857 67 05

 

Szanowni Państwo,

zwołuję Walne Zebranie Członków WSHLiF, na dzień 21 lutego 2014 roku (piątek) na godzinię 18.00. Zebranie odbędzie się w Poznaniu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49/51 - sala konferencyjna. W przypadku braku quorum następne Walne Zebranie odbędzie się o godzinie 18.30.


PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZEBRANIA   CZŁONKÓW

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy

i  Farmaceutów  im.  Jerzego Łozowskiego w Poznaniu

zwołanego na dzień 21 lutego 2014 roku.

 

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania

       oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7.    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF

       za rok 2013.

8.    Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania  finansowego WSHLiF

       za rok obrotowy 2013.

9.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10.   Rozpatrzenie  przedstawionych sprawozdań.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

       z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2013.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu WSHLiF w roku obrotowym 2013.

13.  Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium prezesowi Gabrieli Śniatała,  v-ce prezes Grażynie Milewskiej, sekretarzowi Ewie Nowackiej-Jackowskiej, skarbnikowi Annie Furmaniuk, członkowi Zarządu Konstancji Majewskiej, za rok 2013.

14.  Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej przewodniczącemu Zbisławowi Borowiakowi, członkowi  Bogusławie Cofta, członkowi Tomaszowi Prościńskiemu za rok 2013.

15.  Wybór Prezesa WSHLiF

16.  Wybór pozostałych członków Zarządu

17.  Wybór Komisji Rewizyjnej

18.  Wolne głosy i wnioski.

19.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.


z wyrazami szacunku

dr Gabriela Śniatała

Prezes Zarządu WSHLiF

Program Konferencji WSHLiF w dniu 06.04.2013 godz. 10-14

 

 1. Influenzinum - aktualne badania naukowe. Dyskusja na temat leczenia grypy.
 2. "Jestem dzieckiem szafy"- przypadek z własnej praktyki dr Ewy Weiss
 3. Rodzina hamamelidae i przypadek fagus sylvaticus- referuje dr G. Milewska
 4. "Zmęczone dziecko" przypadek własny leku z rodziny hamamelidae  - referuje dr G. Milewska
 5. Belladonna - przypadek z materiałów British Faculty- referuje dr E. Gabrysiak
 6. Rząd VI minerałów- referuje dr P. Stach
 7. Siedem poziomów zdrowia wg G. Vithourkasa

SEMINARIUM PSYCHIATRYCZNE

21-23 lutego 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Psychiatrycznym,

które odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2014,

w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Seminarium będzie oparte na materiałach kongresu, który odbył się w dniach 23-25 marca 2012r

w Bad Krozingen w Niemczech.

 

Czołowi homeopaci z całego świata , tacy jak MaheshGhandi, JonathanHardy, DivyaChhabra,
JudythReichenberg-Ullman, MassimoMangialavoriiHeinerFrei
przedstawią swoje indywidualne podejście do leczenia chorób psychicznych.

Tematy seminarium obejmować będą leczenie takich zaburzeń jakADD /ADHD, depresja,panika, schizofrenia, autyzm, zespół Aspergera, lęk, niepewność.Podczas wykładów zostaną przedstawione liczne przypadki: czasembolesne, czasem zabawne, zawszeurzekające.

Dr Mahesh Gandhi , prawdopodobnie najbardziej znany w Indiach homeopatyczny psychiatra , wygłosi wykład o szerokim zakresie schizofrenii, który często towarzyszy depresji i zaburzeniom snu .
Angielski lekarz i homeopata Dr Jonathan Hardy opowie o lekach z grupy węglowej
(2 rząd), które sprawdziły się szczególnie w leczeniu zaburzeń psychicznych , takich jak depresja, uzależnienia i zaburzenia poczucia własnej wartości .
Dr Divya Chhabra , żona dr Rajana Sankarana, zaprezentuje wyjątkowe przypadki depresji, ataków paniki i ADHD .
Dr Judyth Reichenberg - Ullman ,doświadczony homeopata z Edmonds , USA , przedstawi przypadki autyzmu i zespołu Aspergera .
Włoski lekarz i homeopata Dr Massimo Mangialavori będzie mówił o lęku i niepewności . Sole glinu i baru są ważne w leczeniu opisywanych przypadków.
Dr Heiner Frei
, pediatra z Berna , przedstawi analizę polaryzacji według Bonninghausena
i pokaże, jak można osiągnąć zadziwiające rezultaty w leczeniu ADD i ADHD .

 

Program wykładów:

Początek seminarium godzina 10.00

21.02.2014 (piątek)

MaheshGandhi- Homeopatia w leczeniuschizofrenii

JonathanHardy- Drugi rząd układu okresowego pierwiastków-środkina depresję, niepokój i wypalenie zawodowe

Zakończenie seminarium godzina 18.00

22.02.2014 ( sobota)

Początek seminarium godzina 9.00

DivyaChhabra- PodejściedoSimilimum

JudythReichenberg-Ullman- Homeopatia w leczeniu zaburzeńautystycznych

MassimoMangialavori- Pojęcieniepewnościwhomeopatii

Zakończenie seminarium godzina 17.45

            Msza Św. godzina 18.00

23.02.2014 (niedziela)

Początek seminarium godzina 9.00

HeinerFrei- Analiza polaryzacji w leczeniu dziecizADD /ADHD

Zakończenie seminarium godzina 14.00

 

Miejsce

Seminarium odbędzie się w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49.

 

Koszty

Seminarium NON-PROFIT

TYLKO DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Koszt trzydniowego seminarium dla członków WSHLiF wynosi 300zł (w tym 23% Vat) pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem.


 UWAGA! Psycholodzy wstęp wolny! ( Po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym)

 

Wpłat należy dokonać do 14.02.2014  na konto WSHLiF: 

13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

 

 

 

Noclegi

Najbliższy miejsca zajęć hotel znajduje się przy ul. Kościuszki 118

Hotel IKAR

tel. 61 857 67 05

 

Msza Święta dziękczynna odbędzie się w dniu 7 grudnia o godz.18.00 w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, przy ul. Żydowskiej 34.

Intencja Mszy Św. :
Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za wszelkie dobro, które odebrało środowisko homeopatów-lekarzy i farmaceutów w roku 2013 oraz prosimy o Boże błogosławieństwo na dalsze lata niesienia pomocy ludziom chorym zgodnie z uniwersalnymi prawami natury.

Bieżące ankiety zebrane przez ekspertów wskazują, iż z medycyna komplementarna stała się popularna w Europie nie tylko wśród dorosłych ale także wśród dzieci. Ponad 50% europejczyków korzysta z medycyny komplementarnej.

Żródło: Europejski Komitet d.s. Homeopatii w Brukseli

16-19 July, Paris, France
For more information contact: Medicongress Services NV
Kloosterstraat 59960 Assenede
Belgium

tel: 00 32 9 218 85 81
fax: 00 32 9 344 40 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13-16 May, Miami, USA
Organisers: Consortium for Academic Health Centres for Integrative Medicine

For more information contact: IRCIMH Organisation
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
website: www.ircimh.org

''Drzemie w nas potężny, nie do końca zrozumiały instynkt rozumienia. Chcielibyśmy wszystko do końca pojąć, wyjaśnić, udowodnić. Żeby nie było nic, co by pozostawało bez racji, i to racji usuwającej wszelki niepokój wątpienia, wszelkie znaki zapytania. Im rzecz donioślejsza, tym bardziej chcemy ją wyjaśnić, zlikwidować jakkolwiek cień podejrzenia, że mogłoby być inaczej. Taka tęsknota do "ostatecznych
wyjaśnień'' sama nie jest do końca zrozumiała, a gdy chcemy ją zrozumieć, nieuchronnie narzuca się pytanie : co to znaczy '' zrozumieć"?

Cytat pochodzi z książki księdza profesora Michała Hellera "OSTATECZNE WYJAŚNIENIA WSZECHŚWIATA. Warto przeczytać również pozostałe książki laureata Nagrody Templetona i obejrzeć INNY PUNKT WIDZENIA TVN 24 - Michał Heller cz.I i II

13-15 November 2013, Bangalore, India
For more information contact: Soukya Foundation
Soukya Road, Samethanahalli
Whitefield, Bengaluru
560067
India
tel: +91 80 2801 7000 - 08
fax: +91 80 2801 7009

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
website: www.indiaconference.org

Kolejne spotkanie w Tatrach odbędzie się w terminie od 2-9 lutego 2013 w malowniczo położonym na stoku Gubałówki małym pensjonacie naprzeciwko wlotu do Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Uczestniczyć mogą homeopaci jak również członkowie rodzin i przyjaciele.
Udział w seminariach jest nieodpłatny. Opłata za nocleg i wyżywienie (obiado-kolacja) wynosi 60 zł za dobę.

9-11 November, Hyderabad, India
For more information contact: Conference Secretariat - Traditional Medicine-2013
OMICS Group Conferences
5716 Corsa Ave., Suite 110, Westlake, Los Angeles
CA 91362-7354
USA
tel.: 1-650-268-9744
fax.: 1-650-618-1414

Toll-free: 1-800-216-6499 (USA&Canada); 1-800-651-097 (Australia)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
website: www.omicsgroup.com/conferences/traditional-medicine-2013

Msza św. w intencji członków naszego  Stowarzyszenia oraz pacjentów, którzy wybrali homeopatyczną metodę leczenia będzie odprawiana w każdą czwartą niedzielę miesiąca  o godzinie 10.00 (27 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 23 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 września, 27 pażdziernika, 24 listopada, 29 grudnia) w Sanktuarium Najświetszej Krwi Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej 43 w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do spotkania i wspólnej modlitwy w prastarym sanktuarium, zwanym ?Poznańską Golgotą?.

"Poza tym zrób miejsce dla lekarza, niech i jego nie braknie, bo ci jest potrzebny. Istnieją bowiem chwile, kiedy od jego ręki zależy polepszenie, wszak on również modli się do Boga, który umożliwia mu rozeznanie i dobór leku dla utrzymania cię przy życiu."

Mądrość Syracha 38,1-15.

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 8 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Wielkoplskiej Izby Lekarskiej przy ulicy Nowowiejskiego 49/51.

PROGRAM:

 1. Chroniczne zapalenie prostaty-leczenie metodą homeopatyczną lekami z rodziny Conifere. Omówienie miazmy sykotycznej.
 2. Sykoza w ujęciu dr Rajana Sankarana
 3. Motyle w homeopatii c.d.
 4. Spotkanie wigilijne

Il Repertorio della Materia Medica Omeopatica. Dott. Carlo Rezzani - Health Medicine Services .


NAPOLI - LUNED? 8 LUGLIO ORE 15.00 ? 20.00. SEDE : LUIMO


 
Costo del seminario ? 75.00 + Iva

 

Per conoscere i dettagli contattare il numero 0817614707  o scrivere a  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 Informacje i formularz rejestracyjny-link poniżej
 

Nowy, kolejny rok studiowania i praktykowania homeopatii rozpoczynamy tradycyjnie Mszą św. na którą zapraszamy członków WSHLiF i uczestników Międzynarodowej Akademii Zaawansowanej Homeopatii oraz lekarzy i farmaceutów, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy medycznej o homeopatię.

 Program konferencji naukowo-szkoleniowej WSHLiF w dn. 15.06.2013r godz. 10.00.

1. Rodzina Ranunculaceae ( Aconitum, Helleborus, Pulsatilla, Cimicifuga, Staphysagria, Hydrastis i inne). Wybrane przypadki leczenia. Dyskusja i prezentacja własnych doświadczeń uczestników konferencji. Referują dr E. Borowiak i dr G. Milewska.
 
2. Leczenie zaburzeń depresyjnych- przypadek Falco peregrinus- przentuje dr G.Milewska.
 
3. Omówienie drugiego rzędu układu okresowego pierwiastków- przedstawia dr E. Borowiak i dr G. Milewska
 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów serdecznie zaprasza

na seminarium dr Sujit Chatterjee, wykładowcy Międzynarodowej Akademii Zaawansowanej Homeopatii. Seminarium odbędzie sie w dniach 28 (sobota), 30 (poniedziałek) września i 1(wtorek) października 2013 roku w Instytucie Ochrony Roślin przy ul. Wł.Węgorka 20 w Poznaniu.

Z wielką radością informujemy, że w niedzielę 29 września odbędzie się I konferencja pt. "MEDYCYNA ZINTEGROWANA. HOMEOPATIA A NOWY PARADYGMAT W NAUCE", na której również będzie wykładał m.in. dr Sujit Chatterjee.

Nasz znakomity gość praktykuje homeopatię od 27 lat. Wykłada homeopatię na Corocznym Kursie Homeopatii Klasycznej w Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady w USA, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Z wyjatkową łatwością wprowadza w homeopatie lekarzy alopatów. Lekarzy homeopatów zachwyca perfekcyjną znajomością Materii Medica dawno odkrytych i nowych leków. Szczególnie interesuje go onkologia i ma w tej dziedzinie niewątpliwie duże osiągnięcia.

Msza Święta:

Msza św. w intencji "lekarzy i farmaceutów, którzy  połączyli wiedzę medycyny akademickiej z homeopatią dla dobra chorego, z prośbą o Boże Błogosławieństwo w pokonaniu wszystkich przeszkód  na drodze tej  integracji", odbędzie się 28 września (sobota) o godz.18.00 w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa  przy ul. Żydowskiej 34.

Opłaty

Koszt trzydniowego seminarium i konferencji wynosi 1070 zł. Członkowie WSHLiF płacą tylko 870 zł. Wpłaty należy dokonać do 15 sierpnia 2013. Po tym terminie koszt seminarium zwiększa się o 100 zł.
Numer konta WSHLiF:
13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Tytułem - seminarium+konferencja

Hotel IOR przewidział dla Państwa specjalną ofertę noclegową, na hasło homeopatia. http://www.hotelior.pl/

Zapisy na konferencje :tutaj

Serdecznie zapraszamy !

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J.Łozowskiego,
ma przyjemność zaprosić na Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na godzinę 18:00 (II termin 18:30) w dniu 8 czerwca 2013 roku w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49-51 w Poznaniu.

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. Jerzego Łozowskiego w Poznaniu zwołanego na dzień 8 czerwca 2013 roku.

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF przez Prezes Gabrielę Śniatała
 2. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania Członków WSHLiF.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2012.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego WSHLiF za rok obrotowy 2012.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Zbisława Borowiaka
 10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu WSHLiF w roku obrotowym 2012.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium za rok 2012: prezesowi Gabrieli Śniatała, v-ce prezes Grażynie Milewskiej, sekretarzowi Ewie Nowackiej-Jackowskiej, skarbnikowi Annie Furmaniuk, członkowi Zarządu Konstancji Majewskiej.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej przewodniczącemu Zbisławowi Borowiakowi, członkowi Bogusławie Cofta, członkowi Tomaszowi Prościńskiemu za rok 2012.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.


W imieniu Zarządu
Gabriela Śniatała
Prezes WSHLiF

Szanowna Pani Doktor,
Droga Koleżanko!

W imieniu Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów składam Pani najserdeczniejsze podziękowanie za 25 lat pracy dla rozwoju homeopatii w Polsce.
Pamiętamy Pani Doktor zaangażowane w tłumaczenie homeopatycznych książek i artykułów z literatury niemieckiej. Doceniamy dokładność z jaką przedstawiała Pani Doktor materiały na konferencjach.
Pamiętamy, jak dzieliła się Pani Doktor z nami swoimi doświadczeniami w leczeniu chorych metodą homeopatyczną. Szczególnie zapadły nam w pamięci te przypadki pacjentów z chorobami neurologicznymi, którym alopatycznie nie można było pomóc, a dzięki Pani wiedzy homeopatycznej odzyskali zdrowie.

Drogie Koleżanki i Koledzy

Ruah
      ? Duch Boży unosił się nad wodami....?

                                          (Jan Paweł II ?Tryptyk Rzymski)

Tak. Właśnie to Ruah* zaprowadziło mnie  przed 25 laty na zebranie lekarzy homeopatów. Przyszłam, zafascynowałam się i zostałam. Zostałam 25 lat. Były to lata bardzo pracowite: szkolenia , kursy, sympozja, konferencje naukowe ?chłonęło się tą wiedzę homeopatyczną wszystkimi możliwymi sposobami. Efekty zdobywanej wiedzy nie dały na siebie długo czekać ?zaczęłam leczyć pacjentów metodą homeopatii klasycznej. Zdrada medycyny alopatycznej, której nauczyłam się na studiach? Nie!!! Po prostu poszerzenie  wiedzy i spojrzenie na pacjenta całościowo: słuchanie pacjenta, obserwowanie go, poznawanie jego problemów psychologicznych i zrozumienie, że nie należy leczyć choroby, tylko pacjenta z chorobą a to różnica zasadnicza.