Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów jest całkowicie niezależnym i wolnym od jakichkolwiek wpływów stowarzyszeniem medycznym. Członków łączy chęć poszerzenia swojej wiedzy zawodowej o medycynę homeopatyczną.

Wszyscy lekarze w Polsce mogą praktykować homeopatię. Nie ma szczegółowych przepisów w tej sprawie. Najlepszym źródłem wiedzy na temat homeopatycznej metody leczenia są w naszym kraju stowarzyszenia łączące lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii i farmaceutów, którzy posiadają wykształcenie i praktykę w tej dziedzinie. 

Homeopatia jest metodą terapeutyczną uznaną przez Światową Organizację Zdrowia WHO, mającą na celu przywrócenie lub podniesienie poziomu zdrowia organizmu, poprzez podanie sprawdzonego*  potencjonowanego**  leku, indywidualnie dopasowanego wg prawa podobieństwa***.

 • *sprawdzona substancja - substancja farmakologicznie testowana na zdrowym człowieku (testują ją lekarze na sobie lub ochotnikach)
 • **potencjonowanie - przygotowanie leku wg Farmakopei Europejskiej poprzez rozcieńczanie i wstrząsanie.
 • ***prawo podobieństwa - substancja, która w zdrowym organiźmie może wywołać objawy, u chorego z podobnymi objawami działa leczniczo.

CO KAŻDY LEKARZ I FARMACEUTA WIEDZIEĆ POWINIEŃ O MEDYCYNIE HOMEOPATYCZNEJ

 • Homeopatia stymuluje mechanizmy samoleczenia organizmu, dlatego ma korzystne działanie w każdej chorobie. Ograniczeniem metody są wskazania chirurgiczne, choroby z niedoboru i bardzo ciężkie choroby przy których rozwinęły się duże zmiany anatomiczne.
 • Homeopatia w sposób łagodny, szybki i trwały przywraca zdrowie. Leczy przyczynę chorób a nie tylko łagodzi objawy chorób. Jest terapią indywidualnie dobrną do pacjenta i jego choroby.
 • Homeopatia ma również sprawdzone działanie w profilaktyce chorób. W stadium nieuleczalności choroby leki homeopatyczne przynoszą ulgę w cierpieniu.
 • Leczenie metodą homeopatyczną przeprowadzone wg zasad tej medycyny nie wywołuje skutków ubocznych i jest skuteczne. Leki homeopatyczne są pochodzenia naturalnego a ich sposób przygotowania opisany jest w Farmakopei Europejskiej. Żaden lek homeopatyczny nie został nigdy wycofany z obrotu z powodu nieskuteczności lub objawów ubocznych.
 • Homeopatia daje lekarzowi możliwość niesienia skutecznej pomocy większej liczbie pacjentów. Może być stosowana jako samodzielna metoda lub w połączeniu z innymi metodami. Leki homeoptyczne maja taki sam status prawny jak inne leki i w większości są wydawane na recepte.
 • Leczenie homeopatyczne jest alternatywą w przypadkach, w których alopatyczne metody leczenia zawiodły lub nie są tolerowana przez chorego. *Alopatia - metoda terapeutyczna oparta na prawie przeciwieństwa i na lekach syntetycznych czyli medycyna uniwersytecka. Polska jest jedynym krajem UE, gdzie na na wydziałach lekarskich wykłada się tylko alopatie pomijając homeopatie. Homeopatia ? metoda terapeutyczna oparta na prawie podobieństwa i lekach naturalnych.
 • Homeopatia pomogła setkom milionom pacjentów w chorobach ostrych, przewlekłych i nieuleczalnych innymi metodami terapeutycznymi. Na całym świecie lekarze praktykują ją od 200 lat. Każdy człowiek ma prawo do dokonywania samodzielnych wyborów, w tym prawo do wyboru metody leczenia.
 • Lekarz ma prawo zapisywać wszystkie leki dopuszczone do obrotu w Polsce. Jedynym kompetentnym organem, który decyduje o tym, czy dany produkt leczniczy zostanie dopuszczony do obrotu jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych - do roku 2011 był nim Minister Zdrowia.
 • Homeopatia aktualnie dysponuje siedmioma tysiącami dobrze sprawdzonych leków. Posiada dostatecznie dużo badań naukowych potwierdzajacych ich skuteczność. Wg raportu HTA rządu Szwajcarii homeopatia jest bezpieczną, tanią i skuteczną metodą leczenia. Wg komisji ds Homeopatii w Brukseli wprowadzenie homeopatii do szpitali pozwala na zmniejszenie kosztów leczenia o 30%.
 • W krajach Europy następuje integracja systemów leczniczych ,a w szczególności alopatii i homeopatii dla dobra chorego i zmniejszenia nakładów na opiekę zdrowotną. Pacjenci oczekują od lekarzy również porady jakimi metodami leczenia mogą poprawić swoje zdrowie.
 • Homeopatia klasyczna to dobra medycyna, która ma przed sobą przyszłość.

 

"W debacie na temat homeopatii poziom ignorancji i niewiedzy krytyków tej metody zawstydziłby niejednego dociekliwego rozmówcę. Powtarzane argumenty na ?nie? ukazują ich przywiązanie do przeciętności, konformizm i skretyniałe wprowadzanie w życie ortodoksji"

Christopher Johnson z British Medicine Journal .