Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XXII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 13 – 15.03.2020  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.
Tegoroczne marcowe seminarium dr n. med. Margarity Aszychminy będzie poświęcone niektórym lekom, nie omawianych na żadnym z poprzednich seminariów, z grupy aktynowców, takim jak Torium i innych. Poza tym po raz pierwszy w Polsce i w Poznaniu będzie przedstawiona dogłębna metoda rozpoznawania metodą systemową Sensation leków z grupy zwierzęcej Canidae (Psowatych). W tej grupie poza znanymi dobrze lekami Lac caninum i Lac lupinum będą przedstawione leki z lisa, hieny, pieśca (lisa polarnego).

Czyli seminarium będzie się składało z dwóch po raz pierwszy przedstawianych w Polsce nierzadkich wśród naszych pacjentów grup leków. I będą to dwie premiery. Szczególnie aktualnymi obecnie są leki z aktynowców, jako leki powszechnej obecnie aktynowej  miazmy naszych czasów - miazmy rozpadu, destrukcji, dysypacji (rozproszenia) i wszelkich nieznanych anomalii społecznych i fizycznych. To seminarium, jak każde seminarium dr Aszychminy, wyróżnia się autorską metodą analizy doznań w doborze tych grup lekowych.

Obecnie w tłumaczeniu na język polski jest znana książka naszej wykładowczyni, zawierająca systemowe tabele doznań leków zwierzęcych. Nie zawiera ona jeszcze leków ptasich i innych rzadkich grup. Ale leki ptasie zostały  już opracowane przez autorkę i będą przedstawione na przyszłych seminariach.

Więc, jak i poprzednie seminaria dr Aszychminy, tak i to marcowe tegoroczne, będzie bardzo interesujące i dla wszystkich nas odkrywcze.

Leszek Podzierski
Koordynator seminarium

 
Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii.
Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.
Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).
Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

 
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 26.02.2020 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 13.03 godz. 10.oo, zakończenie 15.03 godz. 18.oo

UWAGA!

Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF