Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XX zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 15 – 17.11.2019  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Kolejne listopadowe seminarium wybitnej innowacyjnej wykładowczyni Metody Sensation z Moskwy dr n med Margarity Aszychminy, będzie pierwszym z serii poświeconej lekom z ssaków, a przede wszystkim z kotów. Temat ten zasługuje na szczególną uwagę współczesnych homeopatów dlatego, że leki te mogą być trafionymi lekami naszych „nietrafionych” trudnych przypadków. Bez ich dokładniejszej znajomości, tylko na podstawie repertoriów, trudne lub niemożliwe jest ich prawidłowe ordynowanie.

Po bardzo pomyślnym seminarium o tej tematyce w Warszawie, kolej na takie seminarium w Poznaniu z innym nauczycielem i metodą. Oprócz niezbednych we współczesnej homeopatii leków z kotów, dr M. Aszychmina przedstawi także kilka mało znanych lub nieznanych leków z innego królestwa, z grupy Carbonu, m in Paraffinum, Methylenum coeruleum (znane ze starej alopatii) oraz Carbo fullereum (nowy lek dr Aszychminy). W ten sposób częściowo zostanie zaspokojone pragnienie znacznej części naszych homeopatów, aby uczyć się leków karbonowych wg dr M. Aszychminy. Kolejna dodatkowa propozycja naszej nowatorskiej wykładowczyni, to przedstawienie przynajmniej kilku leków z podkrólestwa Gadów po seminarium węzowym, - takich jak żółwie, krokodyle, warany czy kameleon.

W tym roku w Moskwie odbyło się kolejne odkrywcze seminarium leków z większości Gadów, na którym poza lekami wężowymi były przedstawione wymienione leki. Stąd propozycja uzupełnienia naszej wiedzy także o te dodatkowe leki.
Pragnę także poinformować, że zapowiadane do wydruku Tabele doznań autorstwa dr M. Aszychminy już się ukazały w oryginalnej wersji językowej i w ograniczonej ilości przywiezione do Poznania na seminarium.
Kwestia ich tłumaczenia zostanie wyjaśniona później.

Leszek Podzierski
Koordynator seminarium


Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od  studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii. Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta. Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH). Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 31.10.2019 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 15.11 godz. 10.oo, zakończenie 17.11 godz. 18.oo

UWAGA!
Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF