Drogie Koleżanki i Koledzy,

PSHLiF w Poznaniu zaprasza w marcu 2018 na seminarium wiodącej nauczycielki homeopatii metodą „Sensation”, poświęcone lekom z grupy mięczaków, mało znanych u nas a dość aktualnych i przydatnych we współczesnej praktyce homeopatycznej. W dobieraniu tych leków bardzo pomocną lub wg J Hardy’ego główną metodą jest metoda „Doznań” (wprowadzona przez Sankarana).

Dr Aszychmina jednak opracowała na podstawie metody Sankarana i D Chabry swoja własną oryginalna metodę, którą przedstawi na początku poznańskiego seminarium, która jest bardziej klarowna konkretna i bardziej odpowiada mentalności europejskich pacjentów. W opracowaniu obrazów leków zwłaszcza nowych, także z grupy mięczaków dr Aszychmina opracowała koncepcję wzorców (patternów) leków, które przedstawia w postaci jasnych logicznych tabeli, co sprzyja poznawaniu tych leków i ich rozpoznawaniu u pacjentów.

Więc czeka na nas odkrycie metody Sensation na nowo oraz poznawanie nowego ważnego rozdziału współczesnej homeopatii oraz nowych nieznanych nam leków jak też wybitnej współczesnej wykładowczyni i pożytecznej metody. Margaryta Aszychmina (doktor nauk medycznych) posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę.

Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studentkich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorem książek i artykułów o homeopatii i głodówce leczniczej.

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Wprowadziła stosowanie nowych leków homeopatycznych, organizuje wielehomeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodna metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, stopniową analizą każdego przypadku pacjenta.

Razem z lepszymi wykładowcami świata jest członkiem Międzynarodowego instytutu homeopatii sensation (doznań) (WISH). Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej. Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania z seminariami polecał nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

 Leszek Podzierski (Koordynator seminarium)

 

Seminarium odbędzie się w dniach 09.03 – 11.03.2018 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu w Sali nr 8.

Początek zajęć 09.03.18 o godz. 10.oo, zakończenie 11.03.18 o godz. 14.oo

Koszt seminarium wynosi 1 000 zł.

Lekarze i farmaceuci, będący członkami PSHLiF im. J. Łozowskiego otrzymują

zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł.

Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) - 600 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny i farmacji - 800 zł.

Wpłaty po terminie - dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 24.02.2018 na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF