STUDIA PODYPLOMOWE

"ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII"-II EDYCJA

Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

STUDIA PODYPLOMOWE ?ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII?skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanychzdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych.Zdobyta wiedzabędzie użyteczna w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarski, przemysł farmaceutyczny, szczególnie zielarski) i w innych zawodach o profilu medycznym, a także dla osób zainteresowanychziołolecznictwem.

            WYKŁADOWCY.Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów UM w Poznaniu (Farmakognozji, Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Farmakologii, Fizjologii, Technologii Środków Leczniczych), przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego. Do prowadzenia wykładów zostali też zaproszeni lekarze różnych specjalności stosujący w praktyce lekarskiej zioła.

STUDIA TRWAJĄ II SEMESTRY, zajęcia (167 godzin) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty (godz. 8.30 - 20.00) i w niedziele (godz. 8.00 - 17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW.Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo), biologicznym, chemicznym, przyrodniczym.

Maksymalna liczba słuchaczy 40; minimalna,warunkująca uruchomienie I Edycji: 20 osób.Opłata za studia wynosi 3250,- zł i może być wniesiona w całości lub dwóch ratach.

 

            REKRUTACJAodbywa się od 01.02. 2016 roku do 29.03. 2016 roku.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. od 10.00 do 14.00) lub przesyłać na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakognozji,  60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4

 

WIĘCEJ INFORMACJI na stroniewww.farmakognozja.ump.edu.pl
w Katedrze Zakładzie Farmakognozji lub pod numerami telefonów:
61 854-67-01 / 02 / 07 / 09.