Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy na kongres DVD  w dniach 20.11 - 22.11.2015 r.Tematem będzie materiał DVD z kongresu, który odbył się w Niemczech w 2014 r. 
W załączniku znajdziecie Państwo krótkie omówienie tematyki kongresu.
Kongres odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu przy ul. Węgorka 20 lokal 510.
Początek zajęć 20.11.2015 o godzinie 10.00.
Koszt kongresu 500,00 zł brutto dla członków WSHLiF pod warunkiem opłacenia składek członkowskich zgodnie z regulaminem, 600,00 zł dla osób nie będących członkami WSHLiF .
Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia do dnia 06.11.2015 r.
Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.
Konto Stowarzyszenia 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068 
W tytule wpłat prosimy wpisać "kongres listopadowy".
 
Serdecznie zapraszamy
Zarząd WSHLiF
 
Program kongresu zapowiada się niezwykle interesująco:
 
Jonathan Hardy przedstawi leki otrzymywane z pająków, cechy typowe dla pacjentów następnie zegzemplifikowane przypadkami ilustrującymi te cechy oraz słowa często używane przez pacjentów.
 
Resie Moonen podzieli się swym doświadczeniem z lantanowcami i pokaże przypadki leczenia tymi stosunkowo mało jeszcze rozpoznanymi substancjami u dzieci, młodzieży oraz młodych osób dorosłych. Bardzo ciekawe jest porównanie przez prelegentkę lantanowców z innymi lekami oraz argumenty przemawiające za podaniem lantanowców tam, gdzie dawniej przepisałaby inny lek.
 
Alok Pareek przedstawia niezwykle ciekawe i pomocne przemyślenia na temat leczenia pacjentów cierpiących na przypadłości typowe dla podeszłego wieku, między innymi chorobę Alzheimera i Parkinsona. Bezcenne jest rozróżnienie przez dra Pareeka współwystępowania różnych symptomów fizycznych i umysłowych oraz przyporządkowanie im różnych leków homeopatycznych.  
 
Sunirmal Sarkar dzieli się swym doświadczeniem w przedłużaniu życia lub leczeniu pacjentów z najróżniejszymi nowotworami; przedstawia między innymi przypadki pacjentów, którzy otrzymali leki używane w chemioterapii w rozcieńczeniu homeopatycznym. 
 
Jean-Lionel Bagot pracuje jako homeopata w szpitalu onkologicznym w Strasburgu, gdzie wspiera pacjentów poddawanych operacjom, chemioterapii oraz radioterapii. Z uczestnikami kongresu dzieli się doświadczeniem w stosowaniu homeopatii przy redukowaniu skutków ubocznych agresywnej terapii onkologicznej, uprzykrzających życie czy wręcz uniemożliwiających dalsze leczenie.
Michal Yakir przedstawia przykłady zaburzeń w zachowaniu dzieci w oparciu o Królestwo Roślin, omawiając poszczególne ich rodziny oraz wskazując podobieństwa do układu okresowego pierwiastków.