Dnia 24 lipca 2013r. ParlamentPortugaliiprzyjąłustawęregulującą7 dotychczas nie normowanych prawnie terapii -homeopatia, akupunktura, medycyna chińska, medycyna naturalna, ziołolecznictwo, osteopatia orazchiropraktyka. Ustawa weszła w życie dnia 2września.


więcej informacji: http://www.homeopathyeurope.org/media/news/cam-regulation-in-portugal


W dniu 12 lipca 2013 r.Belgijska RadaMinistrów zdecydowała , że homeopatia wymaga unormowania prawnego oraz uznania za oficjalną dziedzinę medycyny. Według ustaleń tylkodyplomowani lekarze,dentyścii położnesą uprawnienido stosowania homeopatii, każdy w zakresie swoich kompetencji.

 

więcej informacji: http://www.homeopathyeurope.org/media/news/copy_of_regularisation-of-homeopathic-medicine-in-belgium