Powszechnie przyjętą w środowisku medycznym płaszczyzną wymiany poglądów na temat metod leczenia są konferencje naukowe i pisma medyczne. Dywagacje o homeopatii na forum publicznym uważamy za niewłaściwe i szkodliwe społecznie. Podważa to zaufanie do medycyny jako takiej. Dochodzenie do prawdy wymaga wiedzy i otwartości umysłu na argumenty drugiej strony.

Mamy nadzieje, że zapoznanie się z odpowiedziami na nurtujące wielu z Państwa pytania pozwoli lepiej homeopatię zrozumieć i wygasną niepotrzebne wokół niej spory. 

1.CO TO JEST HOMEOPATIA ?

Homeopatia jest kompletnym systemem medycznym opartym na prawach natury dotyczących leczenia chorób i zdrowia. Praktykowana jest przez lekarzy na całym świecie od 200-stu lat.

Homeopatia wchodzi w skład medycyny zintegrowanej-nowego kierunku rozwoju medycyny światowej, poprzez połączenie wszystkich jej nurtów dla dobra chorego.

Homeopatia jest metodą leczenia, uznaną przez Światową Organizacje Zdrowa i prawie wszystkie państwa świata. Dla przykładu Parlament Wielkiej Brytanii już 64 lata temu oficjalnie uznał homeopatię jako dziedzinę medycyny. Leczenie homeopatyczne jest refundowane przez odpowiedniki polskiego NFZ w wielu krajach np. Szwajcarii, Francji, Niemczech i Anglii. 


Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że kilka francuskich szpitali (m.in. Szpital Hôtel-Dieu w Lyonie, Szpital Kliniczny Centrum Léona-Bérarda w Lyonie, Szpitale Bichat i Tenon w Paryżu) w swoich oddziałach prowadzi konsultacje homeopatyczne. Również francuskie uczelnie medyczne (m. in. w Besançon, Bordeaux, Marseille, Limoges) oraz szkoły farmaceutyczne, dentystyczne i weterynaryjne stawiają na kształcenie w zakresie hom

 2.CZY HOMEOPATIA JEST OPARTA NA BADANIACH NAUKOWYCH?

Nad całokształtem wiedzy naukowej w homeopatii czuwa GIRI -międzynarodowa grupa naukowa, badająca efekty działania bardzo niskich rozcieńczeń substancji biologicznie aktywnych na organizmy żywe. Również roztwory rozcieńczane homeopatycznie wchodzą w zakres zainteresowania tej grupy badawczej. Co roku odbywają się kolejne konferencje GIRI. Zeszłoroczna, XXVII konferencja GIRI, odbyła się w Szwajcarii i dostarczyła kolejnych dowodów odmiennego działania aktywnych rozcieńczeń w porównaniu z wyjściową substancją.

     Biologom i lekarzom powszechnie znane są następujące fakty:

-duże stężenia substancji działają toksycznie (przedmiot badan toksykologii),

-średnie stężenia działają hamująco (wykorzystuje to alopatia),

-małe stężenia działają stymulująco (wykorzystuje to homeopatia, izopatia, nanotechnologia).

Metody analityczne, którymi posługuje się współczesna biologia, fizyka i chemia, wykazały, że istnieje istotna różnica w emisji fotonów tych samych substancji w stanie nierozcieńczonym,rozcieńczonym oraz placebo. Wykazano również czynny udział nanocząsteczek krzemu oraz rozcieńczanych substancji w roztworach homeopatycznych.

Stopniowo fakty naukowe zmieniają paradygmaty w nauce, a homeopatia jako medycyna oparta na doświadczeniach, takich jak próby lekowe na zdrowych ochotnikach, znajomość klasycznej toksykologii oraz opisy wyleczonych przypadków, do tej zmiany paradygmatu istotnie się przyczynia.

     Również badania kliniczne w homeopatii są prowadzone wg EBM, czyli medycyny opartej na faktach. Naukowe dowody działania rozcieńczeń homeopatycznych na organizmy żywe, takie jak mikroorganizmy, grzyby, rośliny i zwierzęta, publikowane są na bieżąco w licznych aktualnych czasopismach naukowych. Należy do nich również czasopismo pt. ?Homeopathy ? Faculty of Homeopathy??, wydawane przez międzynarodowe naukowe konsorcjum Elsevier. Wyniki tych badań jednoznacznie wykluczają efekt placebo jako jedyny prowadzący do zdrowienia. Skuteczność homeopatii w praktyce lekarskiej jest bliska 80 %. W homeopatii skuteczność określamy przez całkowite  wyleczenie z choroby lub znamienną poprawę - jeżeli wyleczenie z uwagi na zaawansowany stopień choroby (nieodwracalne uszkodzenie narządów) jest niemożliwe dla medycyny jako takiej.

 3. JAK HOMEOPATIA PRZYCZYNIA SIĘDO ZMIANY PARADYGMATÓW W NAUCE?

Naukowcy odkryli, że roztwory zdynaminizowane powyżej rozcieńczenia  10 -23  mają działanie stymulujące i regulujące organizmy żywe, czego nie zakładał stary paradygmat. W organizmach żywych nośnikami informacji są miedzy innymi fotony (kwanty promieniowania pola elektromagnetycznego), a w szczególności biofotony ( porcje energii o określonej częstotliwości), których obecność wykazano w organizmach żywych jaki i w roztworach homeopatycznych z którymi organizmy  żywe wchodzą w rezonans. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa wiemy, że cząstki molekularne z których składają się żywe komórki, takie jak białka, kwasy nukleinowe mogą absorbować fotony i biofotony oraz wykorzystywać je do likwidacji zaburzeń leżących u podstawy chorób- zburzeń informacji na poziomie komórkowym. Następuje zjawisko rezonansu i przyczyna  choroby wygasa. To co jest tak zaciekle zwalczane jest  wykorzystywane od drugiej połowy XX wieku w technice, informatyce, nanotechnologii i diagnostyce medycznej. W dobie powszechnej komputeryzacji  nie powinien nikogo dziwić fakt, że informacja może być przekazywana w organizmach żywych poprzez biofotony, tak jak przez fale elektromagnetyczne. Zjawisko nielokalnego przekazu informacji poprzez rezonans spinowo-jądrowy jest również wykorzystywany przy technice medycznej MRI. Homeopatia poprzez empirie w sposób znamienny przyczynia się do zmiany paradygmatu w nauce.

Piśmiennictwo jest ogólnodostępne min. na www.lekarzehomeopaci.pl.

4. CZY BADANIA KLINICZNE WSKAZUJĄ, ŻE HOMEOPATIA PRZEKRACZA EFEKT PLACEBO?

Homeopatia jest  metodą leczenia, której skuteczność  w praktyce lekarskiej znacznie przewyższa badania kliniczne w tej dziedzinie wg EBM. Aktualny model badań EBM jest dostosowany do alopatii- medycyny głównego nurtu. EBM nie stosuje modelu zindywidualizowanego, stanowiącego podstawę homeopatii. Mimo to wyniki tych badań  wypadają pozytywnie i  przekraczają  efekt placebo. Jeżeli w badaniach EBM uwzględni się specyfikę homeopatii ?spersonifikowany wybór leku dla danego chorego a nie tylko diagnozę- skuteczność homeopatii wg EBM będzie  ponad 80 %, bo  taka jest w praktyce lekarskiej.

Wykaz  badań  i inne publikacje naukowe są ogólnie dostępne, np. na stronie www.lekarzehomeopaci.pl.

        Szwajcarski raport Health Technology Assessment( HTA ) pt. ?Homeopatia w Europie ? skuteczność , adekwatność , bezpieczeństwo, koszty?, który został zlecony przez rząd Szwajcarii celem podjęcia decyzji w sprawie utrzymania  homeopatii na liście usług objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. W konkluzji  autorzy HTA ustalili, że ?istnieją wystarczające dowody w badaniach przedklinicznych  jak również klinicznych w homeopatii na to, że w wartościach bezwzględnych jak i również w porównaniu z konwencjonalną medycyną homeopatia oferuje bezpieczne tanie i skuteczne leczenie?.

W referendum 70 % Szwajcarów wyraziło swoją  aprobatę dla homeopatii i ta metoda leczenia będzie w wpisana do Konstytucji tego kraju, jako zagwarantowana przez ubezpieczenie społeczne. 

Skuteczność homeopatii próbowano podważyć w wielu kraju UE, a w ostatnich latach  w Wielkiej Brytanii. Rząd tego kraju uznał oficjalnie homeopatię w 1950 roku i mimo wielu nacisków  utrzymano ją w ramach ubezpieczenia społecznego. Przykłady te jednoznacznie wskazują, że homeopatia jest uważana za skuteczną metodę leczenia w wysokorozwiniętych krajach Europy. Jest dla nas oczywiste, że z uwagi na zbyt małe nakłady finansowe w Polsce homeopatia pozostanie poza NFZ. 

  Raport HTA m.in. na www.lekarzehomeopaci.pl


5. CZY HOMEOPATIA MA ZWIĄZEK Z MAGIĄ, SZARLATANERIĄ I GUŚLARSTWEM?

Medycyna homeopatyczna jako kompletny system leczenia, który powstał dopiero na przełomie XVIII i XIX w. po próbach lekowych, które wykonywali piersi homeopaci na sobie, dając tym podwaliny dla całej  medycyny naukowej. Rodowód homeopatii wywodzi się z empirii- z obserwacji i doświadczenia.  Medycyna alopatyczna dopiero od XX w. aspiruje do uznania  jej  jako nauki. Homeopatia od samego początku powstania była naukowa. Poprzez to że dobór leku jest wysoce zindywidualizowany homeopatia jest równocześnie sztuka. Homeopatia jest  to połączenie nauki i sztuki.

6. CZY HOMEOPATIA LECZY CZY NIE LECZY?
Homeopatia jest doskonałą metoda leczenia. Niedoskonali są tylko lekarze, którzy z niej nie potrafią właściwie korzystać. Nie uczą się jej,  a nawet nie chcą o niej słyszeć . Utwierdzają siebie i innych  w przekonaniu, że alopatia jest jedyną słuszna metoda leczenia. Lekarze dla których dobro pacjenta jest najwyższą wartością o homeopatii wyrażają się z uznaniem, nawet jeżeli sami znają tylko alopatie.

7. JAKIE JEST DOŚWIADCZENIE Z HOMEOPATIĄ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ?

 W codziennej praktyce spotykamy się z chorymi, którzy wyrażają opinie, że stosowane przez nich leki syntetycznymi nie są dostatecznie skuteczne. Pacjenci pytają jakie są jeszcze możliwości pomocy. W dobie powszechnego dostępu do informacji pacjenci wymagają od nas większego zakresu działania. Do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Niemczech i Francji, którzy stosują homeopatie zapisuje się  znacznie większa liczba  pacjentów. 

 Dla wielu pacjentów nie jest możliwa pomoc metodą głównego nurtu-alopatyczną z powodu współistniejących chorób i objawów ubocznych po lekach np. w przypadku czynnej choroby wrzodowej i zapalenia stawów- standardowe leczenie mogłoby się zakończyć dramatycznie dla chorego. W takiej sytuacji pacjent ma prawo być skutecznie i bezpiecznie leczony wg całej wiedzy medycznej.

Obserwujemy  wzrastającą  zapadalność na uczulenia po lekach syntetycznych i inne poważne skutki uboczne tych leków. Produkty homeopatyczne nie wywołują uczuleń, a w rękach wykwalifikowanych lekarzy nie mają żadnych skutków ubocznych. Homeopatia staje się jedyną możliwą metodą leczenia dla  co raz większej grupy pacjentów.

Homeopatia przed erą antybiotyków uzyskała popularność na całym świecie z powodu wysokiej skuteczności w leczeniu epidemii i poważnych zakażeń. Obecnie WHO podaje,  że antybiotyki są już nieskuteczne z powodu lekooporności i wracamy do sytuacji kiedy ludzie będą umierać z powodu  infekcji i banalnych  zabiegów operacyjnych. W tej dramatycznej sytuacji leki homeopatyczne będą  na nowo jedynym skutecznym remedium.

 Medycyna zintegrowana jest to nowy kierunek rozwoju medycyny przez integracje wszystkich nurtów medycyny dla dobra chorego. Efektywność medycyny zintegrowanej jest znacznie wyższa aniżeli każdej z metod stosowanej osobno.

Odbywają się  już w prawie wszystkich krajach UE i w USA konferencje z udziałem  specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny, które cieszą się dużym zainteresowaniem również wśród lekarzy alopatów. Taka konferencja pt. ?Medycyna zintegrowana ?homeopatia a nowy paradygmat w nauce? odbyła się w 2013 roku w Poznaniu. Przedstawiono tam przypadki nieuleczalnych pacjentów dla medycyny alopatycznej, którzy odzyskali zdrowie przez leki homeopatyczne. Sprawozdanie z konferencji  znajduje się na www.lekarzehomeopaci.pl

8. DLACZEGO LEKI HOMEOPATYCZNE PODLEGAJĄ UPROSZCZONEJ

PROCEDURZE REJESTRACJI ?

Uproszczona procedura dopuszczenia do obrotu została wprowadzona do polskiego prawa farmaceutycznego na podstawie dyrektyw europejskich (dyrektywa 2001/83/WE, dyrektywa 2004/24/WE). Zgodnie z tą procedurą rejestrowane są pojedyncze leki homeopatyczne oraz tradycyjne produkty lecznicze roślinne (art. 20 ust.2 ustawy Prawo Farmaceutyczne) do których należą powszechnie znane Neospasmina, Arcalen, Nervosol, Bilomag, Herbapect i wiele innych.

Procedura ta odnosi się do tych grup produktów leczniczych, dla których nie jest wymagane przedstawienie innych dowodów skuteczności, niż długoletnie stosowanie w lecznictwie, które potwierdziło skuteczność leku. Leki homeopatyczne i tradycyjne leki roślinne maja bardzo długą tradycje stosowania, wg procedury leki są stosowane co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 15 lat w UE. Każdy lek, który będzie spełniał te warunki będzie podlegał takiej samej procedurze. Żaden lek homeopatyczny nie został nigdy wycofany z powodu braku skuteczności lub skutków ubocznych. UE wprowadziła prostszą i mniej kosztowna procedurę rejestracji dla takich leków, sprawdzających się praktycznie przez długi okres czasu i na dużych populacjach ludzkich, przy zachowaniu niezbędnych gwarancji jakości i skuteczności.

Tak więc, uproszczona procedura rejestracji potwierdza międzynarodowe zaufanie do homeopatii.

Ponad 90 % leków homeopatycznych jest wydawanych tylko z przepisu lekarza, na receptę.

9. Czy homeopatia posiada badania potwierdzające jej skuteczność?

Wg danych z najnowszej przeglądowej pracy Roberta Mathie i 4 współautorów ze stycznia 2013, pt. ?Randomised controlled trials of homeopathy in humans? kategoryzacja literatury, dotyczącej wybranych losowo, zewidencjonowanych do końca 2011 roku, kontrolowanych prób homeopatycznych, objęła 489 pozycji, wyszukanych komputerowo na podstawie danych z 10 głównych baz elektronicznych. Z tej liczby 226 prac zostało odrzuconych jako niespełniające kryteriów waloryzacji. Do dalszej weryfikacji wzięto pozostałe 263 pozycje, obejmujące 164 prace recenzowane oraz 99 pozycji bez oceny, w tej puli 217 pozycji było kontrolowanych poprzez próby z placebo. Kolejna weryfikacja wyłoniła 137 najlepiej udokumentowanych prac badawczych, w tym 41 prac stanowiły próby związane ze zindywidualizowaną homeopatią, a 96 odpowiadało próbom zbiorowym. W konkluzji autorzy zgłosili wyłonienie 263, opublikowanych w akceptowanych przez naukę czasopismach, wiarygodnych naukowo prac z dziedziny homeopatii jako skutecznej metody leczniczej, które to pozycje mogą służyć jako podstawowe dla dalszych systematycznych przeglądów. Ta bardzo obszerna i rzetelnie przygotowana metaanaliza autorstwa uznanych członków międzynarodowych towarzystw homeopatycznych Anglii, Niemiec, Belgii i USA jest dostępna on line na stronie czasopisma Homeopaty*, wydawanego w Anglii, przez korporację ELSEVIER.

* Mathie RT, Hacke D, Clausen J, Nicolai T, Riley DS, Fisher P. Randomised controlled trials of homeopathy in humans. Homeopathy, 2013, 102: 3-24. http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(12)00081-1/abstract

 10. JAKIE SĄ ARGUMENTY EKONOMICZNE PRZEMAWIAJĄCE ZA STOSOWANIEM HOMEOPATII?

Homeopatia jest regulacyjna metodą leczenia,  która odnosi duże sukcesy w leczeniu chorób przewlekłych. Pacjenci ograniczają ilość stosowanych leków syntetycznych i rzadziej wymagają hospitalizacji. W chorobach ostrych  homeopatia skraca czas choroby i niezdolności do pracy. Wg HTA wprowadzenie homeopatii do lecznictwa szpitalnego powoduje redukcję kosztów leczenia  do 30%. 

11. CZY HOMEOPATIA POWINNA BYĆ WYKŁADANA NA UCZELNIACH MEDYCZNYCH?

Mimo doświadczenia w kształceniu homeopatii ( stowarzyszenia homeopatyczne w kraju od 25 lat organizowały kursy i seminaria, w tym również pod patronatem Akademii Medycznych, a dzisiejszych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Krakowie, z których skorzystało kilka tysięcy  lekarzy i farmaceutów i z udziałem najlepszych nauczycieli homeopatii na świecie) uważamy, że standardy akademickie przyczynią się do zwiększenia poziomu świadczonych usług w dziedzinie homeopatii. Konieczna jest również standaryzacja  kształcenia lekarzy i farmaceutów  w tej dziedzinie.

W ciągu 200 lat stosowania leków homeopatycznych w praktyce setki tysięcy lekarzy  na świecie jest przekonanych, że są one skuteczne i  dzięki nim  możemy  pomóc wielu pacjentom, szczególnie tym, którzy nie mogą być leczeni inaczej. Z homeopatią ma bardzo dobre doświadczenie kilka tysięcy lekarzy w Polsce , którzy uczyli się tej metody  zagranicą lub w kraju na licznych kursach i konferencjach organizowanych przez nasze stowarzyszenia oraz z ogólnie dostępnej literatury medycznej.

          Mimo zastraszania, wyśmiewania i publicznego znieważania, a także  stawiania lekarzy, którzy stosują homeopatyczną metodę leczenia przed Sądem Lekarskim z powództwa NRL,
a nie pacjentów (np. pięcioletni proces  prezesa poprzedniej kadencji WSHLIF) tylko dlatego, że poszerzyli wiedze lekarską o skuteczną metodę leczenia- stoimy na stanowisku, że nasi pacjenci mają prawo do korzystania ze  wszystkich dziedzin medycyny, w tym homeopatii. A obowiązkiem lekarzy jest umożliwianie korzystania  chorym z całej wiedzy medycznej.

Od 2001 roku NRL stara się ograniczać wolność lekarzy do wyboru metody leczenia najlepszej dla danego pacjenta w zależności od  jego preferencji  i możliwości zastosowania w danym przypadku. Jest to w naszej ocenie niehumanitarne podejście do leczenia chorych.

Wg naszej wiedzy opartej na kontaktach ze stowarzyszeniami homeopatycznymi na świecie izby lekarskie nie zwalczają homeopatów, a nawet pomagają w uzyskaniu kwalifikacji tej dziedzinie i przyznają punkty edukacyjne.

NACZELNA RADA LEKARSKA CHCE POZBAWIĆ PACJENTÓW DOSTĘPU DO SKUTECZNEGO, BEZPIECZNEGO I TANIEGO LECZENIA HOMEOPATYCZNEGO. 

PRAWDA O HOMEOPATII JAKO BARDZO WARTOŚCIOWEJ METODZIE LECZENIA PRZETRWA KŁAMSTWA JEJ IGNORANTÓW ORAZ NIERZETELNOŚĆ DZIENNIKARSKĄ.

LUDZI MĄDRYCH JEST WIĘCEJ.                                                                                                                                    Zarząd 

                                                                                                                                    WSHLiF