Zespół naukowców szwajcarskich, holenderskich i duńskich oceniał potencjał sadzonka-metoda biokrystalizacji. Badali skutki leczenia Stannum Metallicum D30 i D30 wodnych siewek rosnących (Lepidium sativum L.) metodą biokrystalizacji.

Głównym wyzwaniem w badaniach podstawowych w homeopatii jest rozwój badań biologicznych, które dają zgodne wyniki. W ostatnich latach odnotowano wiele doniesień, że z powodzeniem stosowano zdrowe rośliny (np. pszenicy, grochu, rzęsy) jako organizmy testowe. 

 

 

Stannum Metallicum 30x (lub D30) jest ultramolekularnym roztworem. Zawiera cynk jako materiał wyjściowy w rozcieńczeniu nominalnej 10 ^ -30 (8,4 x 10 ^ -30 M). Preparat ten porównano 30X wody (lub D30), to jest wodą, która przeszła 30 analogicznych etapów rozcieńczania i ultra-molekularnych pobudzeń. Te rozcieńczenia stały się główną przyczyną sceptycyzmu naukowego, ponieważ środowisko homeopatyczne rozcieńcza poza punkt, w którym teoretycznie  nie ma substancji wyjściowej.

W serii 15 niezależnych eksperymentów, ocena biokrystalogramów wynikających z komputerowej analizy przyniosły bardzo istotne różnice między tymi dwiema grupami, czyli  były pewne specyficzne efekty biologiczne Stannum Metallicum 30x na sadzonki kiełkujących rzeżuchy, w porównaniu do 30x wodnych. Doświadczenia przeprowadzono niezależnie w dwóch laboratoriach w Danii i Holandii.

Metoda biokrystalizacji  wydaje się być obiecującym środkiem uzupełniającym  dla wyników  badań na roślinach badających działanie preparatów homeopatycznych.

Reference
Baumgartner S, Doesburg P, Scherr C, Andersen J.-O.(2012) Development of a Biocrystallisation Assay for Examining Effects of Homeopathic Preparations Using Cress Seedlings. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Article ID 125945, doi:10.1155/2012/125945 [PubMed]