Obiektywnie zmierzono bezpośrednie fizjologiczne działanie leków homeopatycznych

Lekarz medycyny Nirupama Mishra i jego współpracownicy z Regional Research Institute for Homoeopathy w Indiach zbadali wpływ sześciu leków homeopatycznych w różnych potencjach na zmienność rytmu serca i przepływu krwi.  

Metoda pomiaru obejmowała pletyzmografię impedancyjną, która wykrywa zmienności impedancji elektrycznej powodowane tętniącym przepływem krwi w tkankach miękkich. Metoda znana jest od ponad 50 lat i stosowana jest w medycynie konwencjonalnej. 

Testowano grupę 77 zdrowych osób w wieku 18-35 lat. Poprzez umieszczenie elektrod na nadgarstku wykonywano sześć pieciominutowych pomiarów. Pierwsze trzy obejmowały podanie placebo, natomiast trzy kolejne pomiary przeprowadzane były po podaniu leku homeopatycznego. Średie amplitudy frekwencji przed i po podaniu leku były następnie porównywane do siebie. Zmiana rytmu serca i przepływu krwi była uznawana za istotną statystycznie, gdy wzrost amplitudy przekroczył 100 %, a jej spadek 50 %. Rutynowo zmiany związane z przejściem pacjenta w stan spoczynku zostawały odrzucone.

Podanie Aconitum napellus 30c, Gelsemium 200c, Gelsemium 1M, Phosphorus 1M Pulsatilla 200c, Sulphur 200c oraz  Sulphur 1M wywołało istotne zmiany frekwencji impedancji u większości przebadanych pacjentów. Wpływ innych potencji Aconitum oraz Arsenu 200c i 1M nie został wykazany.  

Wyniki wskazują na efekt niektórych leków homeopatycznych na autonomiczny układ nerwowy. Autorzy jednak apelują o ostrożną interpretację wyników, ze względu na nowatorskość przeprowadzonego badania. Z niecierliwieniem oczekują powtórzenia eksperymentu.    

więcej na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21787219