Wg danych z najnowszej przeglądowej pracy Roberta Mathie i 4 współautorów ze stycznia 2013, pt. ?Randomised controlled trials of homeopathy in humans? kategoryzacja literatury, dotyczącej wybranych losowo, zewidencjonowanych do końca 2011 roku, kontrolowanych prób homeopatycznych, objęła 489 pozycji, wyszukanych komputerowo na podstawie danych z 10 głównych baz elektronicznych. Z tej liczby 226 prac zostało odrzuconych jako niespełniające kryteriów waloryzacji. Do dalszej weryfikacji wzięto pozostałe 263 pozycje, obejmujące 164 prace recenzowane oraz 99 pozycji bez oceny, w tej puli 217 pozycji było kontrolowanych poprzez próby z placebo. Kolejna weryfikacja wyłoniła 137 najlepiej udokumentowanych prac badawczych, w tym 41 prac stanowiły próby związane ze zindywidualizowaną homeopatią, a 96 odpowiadało próbom zbiorowym. W konkluzji autorzy zgłosili wyłonienie 263, opublikowanych w akceptowanych przez naukę czasopismach, wiarygodnych naukowo prac z dziedziny homeopatii jako skutecznej metody leczniczej, które to pozycje mogą służyć jako podstawowe dla dalszych systematycznych przeglądów. Ta bardzo obszerna i rzetelnie przygotowana meta analiza autorstwa uznanych członków międzynarodowych towarzystw homeopatycznych Anglii, Niemiec, Belgii i USA jest dostępna on line na stronie czasopisma Homeopaty*, wydawanego w Anglii, przez korporację ELSEVIER

 

* Mathie RT, Hacke D, Clausen J, Nicolai T, Riley DS, Fisher P. Randomised controlled trials of homeopathy in humans. Homeopathy, 2013, 102: 3-24. http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(12)00081-1/abstract

 

Autor: prof. dr hab. Elżbieta Malarczyk

członek zarządu GIRI