Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XVI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, która odbędzie się w dniach 16 – 18.11.2018  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium – LEKI WĘŻOWE, METODA SENSATION.

Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii. 

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.

Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).

Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania poleca nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

Poprzednie seminarium było bardzo interesujące.

Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 500,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 375,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 500,00 zł.

Termin wpłat do 26.10.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 16.11. godz. 9.oo, zakończenie 18.11. godz. 18.oo.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

Szanowni Państwo,
Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy w ramach XV zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium: 

  1. LEKI MATCZYNE

  2. OWADY

 

Dr Jonathan Hardy studiował zoologię na Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem homeopatii.

Koszt seminarium 1100,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 600,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 450,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 600,00 zł.

Termin wpłat do 24.08.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Osoby, które dokonają wpłaty w terminie, otrzymają materiały seminaryjne.

Początek zajęć 14.09 godz. 10.oo, zakończenie 16.09 godz. 14.oo. 

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy- ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt 

Zarząd PSHLiF 

Szanowni Państwo! 

W ramach XIII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.  

Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów.

Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.  

Seminarium odbędzie się w dniach 20.04 - 22.04.2018 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 20.04. o godzinie 10.00, zakończenie 22.04. o godzinie 14.00.       

Koszt seminarium wynosi 1000 zł.

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł

Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 05.04.2018 r na konto Stowarzyszenia. Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068 

 

Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza.

Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ). Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej. Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.  

Serdecznie zapraszamy Zarząd PSHLiF

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniach 1 - 3.06 2018 w Poznaniu odbędzie się niezwykłe seminarium pt. "Nowe leki z motyli i innych owadów oraz z pająków. Analiza homeopatyczna wg metody systemu”. 

Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zaprosiło po raz kolejny czołowego w Europie nauczyciela metody Jana Scholtena oraz pioniera w dziedzinie leków homeopatycznych z owadów. Dr.n.med. Olga Fatuła jest założycielką ośrodka naukowo-szkoleniowego homeopatii wg metody Scholtena w Moskwie. Po  tragicznej i przedwczesnej śmierci homeopatki francuskiej Patrycji Le Roux to właśnie dr Olga Fatuła jest głównym światowym ekspertem i znawcą oraz odkrywcą w tej dziedzinie.

Unikalnością jej dorobku naukowego   są próby lekowe leków roślinnych i zwierzęcych (zwłaszcza owadzich i pajęczych). Na podstawie  video przypadków można z łatwością nauczyć się tych leków i odkryć ich unikalne możliwości lecznicze. Dr Olga Fatuła perfekcyjnie łączy metodę Scholtena i metodę Sensation Sankarana.

Serdecznie polecam uczestnictwo w seminarium dr Olgi  Fatuły.

Dr Leszek Podzierski
(Koordynator seminarium)

 

Seminarium odbędzie się w dniach 1 - 3.06.2018 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 1.06. o godzinie 10.00, zakończenie 3.06. o godzinie 14.00. 

Koszt seminarium wynosi 1000 zł . 

Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF. 

Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 10.05.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF

Drogie Koleżanki i Koledzy,

PSHLiF w Poznaniu zaprasza w marcu 2018 na seminarium wiodącej nauczycielki homeopatii metodą „Sensation”, poświęcone lekom z grupy mięczaków, mało znanych u nas a dość aktualnych i przydatnych we współczesnej praktyce homeopatycznej. W dobieraniu tych leków bardzo pomocną lub wg J Hardy’ego główną metodą jest metoda „Doznań” (wprowadzona przez Sankarana).

Dr Aszychmina jednak opracowała na podstawie metody Sankarana i D Chabry swoja własną oryginalna metodę, którą przedstawi na początku poznańskiego seminarium, która jest bardziej klarowna konkretna i bardziej odpowiada mentalności europejskich pacjentów. W opracowaniu obrazów leków zwłaszcza nowych, także z grupy mięczaków dr Aszychmina opracowała koncepcję wzorców (patternów) leków, które przedstawia w postaci jasnych logicznych tabeli, co sprzyja poznawaniu tych leków i ich rozpoznawaniu u pacjentów.

Więc czeka na nas odkrycie metody Sensation na nowo oraz poznawanie nowego ważnego rozdziału współczesnej homeopatii oraz nowych nieznanych nam leków jak też wybitnej współczesnej wykładowczyni i pożytecznej metody. Margaryta Aszychmina (doktor nauk medycznych) posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę.

Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studentkich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorem książek i artykułów o homeopatii i głodówce leczniczej.

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Wprowadziła stosowanie nowych leków homeopatycznych, organizuje wielehomeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodna metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, stopniową analizą każdego przypadku pacjenta.

Razem z lepszymi wykładowcami świata jest członkiem Międzynarodowego instytutu homeopatii sensation (doznań) (WISH). Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej. Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania z seminariami polecał nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

 Leszek Podzierski (Koordynator seminarium)

 

Seminarium odbędzie się w dniach 09.03 – 11.03.2018 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu w Sali nr 8.

Początek zajęć 09.03.18 o godz. 10.oo, zakończenie 11.03.18 o godz. 14.oo

Koszt seminarium wynosi 1 000 zł.

Lekarze i farmaceuci, będący członkami PSHLiF im. J. Łozowskiego otrzymują

zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł.

Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) - 600 zł.

Opłata za seminarium dla studentów medycyny i farmacji - 800 zł.

Wpłaty po terminie - dodatkowe 100 zł.

Termin wpłat do 24.02.2018 na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Serdecznie zapraszamy

Zarząd PSHLiF