Koleżanki i Koledzy!

W ramach XXIII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium  dr Anne Vervarcke z Belgii.

Tematyka zajęć : Kamienie. Bakterie. Grzyby.

Seminarium odbędzie się w dniach 03.04 - 05.04.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8.

Anne Vervarcke (ur.15-10-1952) na początku zajmowała się naukami humanistycznymi, ukończyła Filologię Dalekiego Wschodu oraz Antropologię, a później ukończyła kursy z homeopatii klasycznej, najpierw w Belgii, a potem w Holandii w the School for Homeopathy in Bloemendaal and Amersfoort.
W 1989 roku założyła The Centre for Classical Homeopathy (CKH) w Leuven w Belgii, które organizowało pięcioletnie szkolenia, kursy podyplomowe, roczne seminaria oraz szkolenia międzynarodowe. Stworzyła własne programy szkoleń, a także przez 15 lat pełniła rolę nauczyciela oraz dyrektora. Od 1989 roku prowadzi też swoją prywatną klinikę.

W 2005 założyła "The White Room" - platformę internetową do publikowania jej książek, rezerwacji seminariów, a także do organizowania kursów zaawansowanych oraz zajęć udoskonalających.
Po wzięciu udziału w niezliczonej ilości seminariów, poszukiwaniu, praktykowaniu i nauczaniu przez niemalże 30 lat, rozwinęła swój własny styl i metody pracy, oraz opanowała sztukę homeopatii.

Poza jej powieściami i dwiema książkami w języku holenderskim Dutch (“Klassieke homeopathie, niet te geloven?!” oraz “250 jaar na Hahnemann”) – informacyjnymi książkami dla szerszego kręgu odbiorców poszukujących porządnej, ale zrozumialej informacji na temat homeopatii – The White Room opublikowało jej dwie książki w języku angielskim: “The Charm of Homeopathy” oraz “The Postgraduate Annual 2006”. Pierwsza z nich opisuje, w jaki sposób rozwinęła swoją metodę pracy (the Vital Approach), która głównie oparta jest na teorii poziomu, królestwa i miazm wg Rajana Sankarana, a połączona z klasyczna wiedzą i spojrzeniem z perspektywy fenomenologii oraz lingwistyki. W drugiej książce pokazuje nam ona fundamenty swojej metody w pigułce oraz prezentuje jej zastosowanie w codziennej praktyce z przypadkami zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.
Inne książki tej autorki:

“Behind the Glass Screen, a Homeopathic Survey of Ozone”, 2009
“The Vital Approach” (2010) zawierająca swoistą “instrukcję obsługi” jej metody
“Voorbij Lichaam en Geest” (2010, po holendersku) zawierająca wiele opisów przypadków i wyjaśnienia dotyczące zastosowania metody
“Homeopathy: strange, rare and peculiar” (2012)
“Homeopathy is Everywhere“ (2012)
“Beyond Mind and Body“ (2014)Początek zajęć 03.04. godzina 10.00, zakończenie 05.04. o godzinie 17.00.
 
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 13.03.2020 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 03.04 godz. 10.oo, zakończenie 05.03 godz. 17.oo

UWAGA!
Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XXII zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 13 – 15.03.2020  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.
Tegoroczne marcowe seminarium dr n. med. Margarity Aszychminy będzie poświęcone niektórym lekom, nie omawianych na żadnym z poprzednich seminariów, z grupy aktynowców, takim jak Torium i innych. Poza tym po raz pierwszy w Polsce i w Poznaniu będzie przedstawiona dogłębna metoda rozpoznawania metodą systemową Sensation leków z grupy zwierzęcej Canidae (Psowatych). W tej grupie poza znanymi dobrze lekami Lac caninum i Lac lupinum będą przedstawione leki z lisa, hieny, pieśca (lisa polarnego).

Czyli seminarium będzie się składało z dwóch po raz pierwszy przedstawianych w Polsce nierzadkich wśród naszych pacjentów grup leków. I będą to dwie premiery. Szczególnie aktualnymi obecnie są leki z aktynowców, jako leki powszechnej obecnie aktynowej  miazmy naszych czasów - miazmy rozpadu, destrukcji, dysypacji (rozproszenia) i wszelkich nieznanych anomalii społecznych i fizycznych. To seminarium, jak każde seminarium dr Aszychminy, wyróżnia się autorską metodą analizy doznań w doborze tych grup lekowych.

Obecnie w tłumaczeniu na język polski jest znana książka naszej wykładowczyni, zawierająca systemowe tabele doznań leków zwierzęcych. Nie zawiera ona jeszcze leków ptasich i innych rzadkich grup. Ale leki ptasie zostały  już opracowane przez autorkę i będą przedstawione na przyszłych seminariach.

Więc, jak i poprzednie seminaria dr Aszychminy, tak i to marcowe tegoroczne, będzie bardzo interesujące i dla wszystkich nas odkrywcze.

Leszek Podzierski
Koordynator seminarium

 
Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii.
Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.
Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).
Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

 
Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

Dla członków PSHLiF opłata seminaryjna wynosi 800,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem) a dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 650,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 800,00 zł.

Termin wpłat do 26.02.2020 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 13.03 godz. 10.oo, zakończenie 15.03 godz. 18.oo

UWAGA!

Nowi uczestnicy seminariów proszeni są o dostarczenie PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Margarity Aszychminy w ramach XVI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, która odbędzie się w dniach 16 – 18.11.2018  w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium – LEKI WĘŻOWE, METODA SENSATION.

Doktor nauk medycznych Margarita Aszychmina posiada dwa medyczne wykształcenia wyższe. Studiując specjalność „cybernetyka medyczna” miała możliwość, oprócz podstawowych dyscyplin medycznych, dogłębnie poznawać zoologię, chemie, fizykę, matematykę. Następnie kontynuowała swoje wykształcenie medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Moskwie i otrzymała dyplom lekarza  ze specjalizacją „medycyna wewnętrzna”. Zaczynając od studenckich lat zajmuje się opracowaniami naukowymi w dziedzinie medycyny tradycyjnej. Jest autorką książek i artykułów o homeopatii. 

Praktykuje homeopatię od 1996 roku. Przeprowadziła wiele homeopatycznych prób lekowych. Od 2008 roku prowadzi stałe kursy kształcące i seminaria w Moskwie, jak również w innych miastach Rosji, stosując własną oryginalną metodę, pochodną metody Sankarana. Jej sposób wykładania wyróżnia się prostotą podawania skomplikowanego materiału, staranną analizą każdego pacjenta.

Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Homeopatii Sensation (WISH).

Jest założycielem Centrum Homeopatii Systemowej.

Dr Aszychmina współpracuje z dr. J. Hardy w pracy nad lekami zwierzęcymi i zaproszenie jej do Poznania poleca nam sam Jonathan Hardy, wysoko ceniąc jej metodę i dorobek.

Poprzednie seminarium było bardzo interesujące.

Koszt seminarium 1000,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 500,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 375,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 500,00 zł.

Termin wpłat do 26.10.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Początek zajęć 16.11. godz. 9.oo, zakończenie 18.11. godz. 18.oo.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd PSHLiF

Szanowni Państwo!

W ramach XXI zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii zapraszamy na seminarium z dr Vladimirem Petrocim.
 
Tematem zajęć będzie: Królestwo Roślin i Minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej.
 
Seminarium odbędzie się w dniach 21.02 - 23.02.2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin w sali nr 8. Początek zajęć 20.02. o godzinie 10.00, zakończenie 22.04. o godzinie 14.00.
 
Koszt seminarium wynosi 1000 zł.
 
Lekarze i farmaceuci będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. j. Łozowskiego otrzymują zniżkę i koszt seminarium wynosi 800 zł. Członkowie Seniorzy Stowarzyszenia (powyżej 75 roku życia) koszt 600 zł. Opłata za seminarium dla studentów medycyny wydziału lekarskiego i farmacji jak dla członków PSHLiF.
 
Wpłaty po terminie dodatkowe 100 zł.
 

Termin wpłat do 07.02.2020 r na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068
 
Nowi uczestnicy seminarium proszeni są o przedstawienie Prawa wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty.


 


                                                                                        
Dr Vladimir Petroci urodził się w 1965 r. w Levoca, Słowacja. Homeopatią zainteresował się wkrótce po ukończeniu studiów medycznych w 1989 r. Studiuje i praktykuje homeopatię od 25 lat, od 2002 roku w pełnym wymiarze czasu. Od końca lat 90-tych wykłada homeopatię w różnych szkołach homeopatycznych na Słowacji i w Czechach, ostatnio także we Francji, Turcji, Polsce. W 2005 roku założył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej  w Bratysławie, w której naucza. Obecnie szkoła ma w 4 klasach 130 uczniów. Akademia oferuje obecnym i byłym studentom i kolegom ze Słowacji i Czech  najwyższej jakości szkolenia, organizując  w Bratysławie 5 razy w roku międzynarodowe seminaria z najlepszymi nauczycielami na świecie (Jan Scholten, Louis Klein Jonathan Hardy, Mahesh Gandhi, Will Taylor ).

Dr Vladimir jest entuzjastycznym zwolennikiem i propagatorem znanego holenderskiego homeopaty i nauczyciela dr Jan Scholtena. System Scholtena minerałów i roślin jest  programem nauczania Słowackiej Akademii homeopatii klasycznej. Dr Włodzimierz Petroci został współzałożycielem w 2007 roku Słowackiego Stowarzyszenia Homeopatów. Obecnie jest prezesem tej organizacji liczącej  250 członków.
 
Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSHLiF

Szanowni Państwo,
Przyjaciele w Homeopatii!

Serdecznie zapraszamy na seminarium dr Jonathana Hardy w ramach XV zjazdu Polskiej Akademii Homeopatii, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 w IOR ul. Węgorka 20 (sala nr 8) w Poznaniu.

Tematyka seminarium: 

  1. LEKI MATCZYNE

  2. OWADY

 

Dr Jonathan Hardy studiował zoologię na Uniwersytetu Oksfordzkim i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w roku 1978. Następnie studiował medycynę i uzyskał kwalifikacje w 1984 roku. W 1988 roku stał się członkiem Brytyjskiego Wydziału Homeopatii i od tego czasu pracuje w pełnym wymiarze godzin w praktyce homeopatycznej. Jest członkiem Rady Wydziału Homeopatii w Wielkiej Brytanii. Mieszka w południowej Anglii i lubi podróżować w połączeniu z nauczaniem homeopatii.

Koszt seminarium 1100,00 zł dla lekarzy i farmaceutów, którzy nie są członkami PSHLiF.

UWAGA! Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia przypadającego w tym roku, dla członków PSHLiF 600,00 zł (pod warunkiem opłaconych składek członkowskich zgodnie z regulaminem), dla członków seniorów (powyżej 75 roku życia) koszt seminarium wynosi 450,00 zł .

Dla studentów medycyny i farmacji – 600,00 zł.

Termin wpłat do 24.08.2018 r na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068

Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.

Osoby, które dokonają wpłaty w terminie, otrzymają materiały seminaryjne.

Początek zajęć 14.09 godz. 10.oo, zakończenie 16.09 godz. 14.oo. 

Serdecznie zapraszamy na seminarium z dr Jonathanem Hardy- ekspertem w dziedzinie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt 

Zarząd PSHLiF