Terminy Zjazdów Polskiej Akademii Homeopatii w 2019 r.

  1. 25-27 stycznia Międzynarodowa Akademia Zaawansowanej Homeopatii 
  2. 1-3 marca seminarium dr V. Petroci
  3. 7-9 czerwca seminarium dr O. Fatuła
  4. 20-22 września seminarium dr J. Hardy
  5. 15-17 listopada seminarium dr M. Aszychmina

Nowi uczestnicy seminarium proszeni są o dostarczenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza.