Homeopatia jest wysoce spersonifikowaną metodą leczenia i lekarz wybiera lek najbardziej odpowiedni dla chorego człowieka. Informacja na opakowaniu leku ?Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych? oznacza, że ten sam lek ma bardzo szerokie wskazania terapeutyczne. Nie dołącza się ulotki informacyjnej o leku, bo byłaby wielkości książki trudnej do zrozumienia bez  wiedzy medycyny homeopatycznej. Nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania, bo to jest również indywidulane dla danego przypadku.

         Zastosowanie produktu leczniczego homeopatycznego w stopniu dynamizacji (potencji) wyższym niż D30, C15 i wszystkie potencje LM powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego wiedzę i doświadczenie w ich stosowaniu.  Im stopień dynamizacji wiekszy tym odpowiedź organizmu na lek dłuższa. Produkt leczniczy homeopatyczny niewłaściwie dopasowany do pacjenta nie jest dla niego lekiem homeopatycznym, czyli nie jest skuteczny. Dodatkowo stosowanie produktu leczniczego homeopatycznego, który nie jest lekiem dla danego pacjenta może spowodować wystąpienie objawów próby lekowej.  Natomiast zastosowanie zindywidualizowanej terapii homeopatycznej prowadzi do zdrowienia  pacjenta.  

         Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, w szczególnosci z Dyrektywą 2001/83 WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz Dyrektywą 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 zmieniajacego dyrektywę 2001/83/WE produkty homeopatyczne w potencjach wyższych niż D30, C15 i wszystkie potencje LM powinny być wydawane z przepisu lekarza-Rp.