Naczelna Rada Lekarska oraz podmioty odpowiedzialne, które maja w swoim portfolio leki homeopatyczne postulowały do Ministerstwa Zdrowia aby znieść obligatoryjny obowiązek dopuszczenia do obrotu  produktów leczniczych homeopatycznych do kategorii dostępności - "wydawane z przepisu lekarza- Rp. ". W rozporządzeniu  z dnia 14 listopada 2008 Ministerstwo Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczania produktów leczniczych do poszczególnych kategorii dostępności( Dz.U.Nr 206 , poz.1292) w §1 uchyliło ust.2. O  tym, do jakiej dostępności zaliczony zostanie lek homeopatyczny, decydować będzie ocena wniosku o zmianę w pozwoleniu lub w dokumentacji będącej podstawą jego wydania przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Koszt zmiany kategorii dostępności jednego leku wynosi aktualne 8.750 zł. Projekt zmiany Ministerstwo Zdrowia wysłało do konsultacji społecznych do 58 instytucji  z wyjątkiem kompetentnych homeopatycznych stowarzyszeń medycznych. Skutkiem takich działań jest w uzasadnieniu zmiany rozporządzenia rażący wprost brak wiedzy podstawowej w dziedzinie medycyny homeopatycznej dotyczących wysokich rozcieńczeń. Rozumiemy, że Ministerstwo Zdrowia zostało wprowadzone w błąd. 
Leki homeopatyczne od 12 lat były i pozostaną nadal na receptę jeżeli są w rozcieńczeniu wyższym niż C15, D30 i wszystkie LM. Lekarze stosujący homeopatyczną metodę leczenia mają nadzieje, że argumenty naukowe, medyczne i etyczne oparte na faktach będą brane pod uwagę w decyzjach dotyczących produktów homeopatycznych.