STANOWISKO WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA HOMEOPATÓW LEKARZY I FARMACEUTÓW  W/S PUBLICZNYCH OSKARŻEŃ HOMEOPATII O  OKULTYZM

Homeopatia jest to dziedzina medycyny praktykowana na całym świecie od ponad dwustu lat. Status prawny leków homeopatycznych w Polsce określa ustawa z dnia 6 marca 2001 roku Prawo Farmaceutyczne Dz.U.2003 nr 105 poz. 996. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws leków homeopatycznych z dnia 14 listopada 2008 roku.  Leki homeopatyczne dopuszczone są do obrotu aptecznego decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Materiałów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Działanie leków homeopatycznych tłumaczy nauka - m.in. fizyka kwantowa. Badania naukowe  są publikowane w ?Homeopathy?, czasopiśmie o takim samym stopniu referencji jak ?Lancet?. Zawarte są również w internetowej bazie danych artykułów z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed.

 W 2009 r odbyło się w Rzymie pod patronatem Rady Pontyfikalnej ds. Pastoralnej Opieki Zdrowotnej trzydniowe seminarium pt. ?Etyka i duchowość zdrowia?, na którym naukowcy m.in. przedstawili odkrycia  w dziedzinie homeopatii.

Wszyscy papieże, od początku powstania tego systemu medycznego,  leczyli się homeopatycznie i nagradzali lekarzy homeopatów za ich skuteczne działania. Błogosławiony Jan Paweł II i św. Teresa z Kalkuty również leczyli się homeopatycznie.  Królowa Elżbieta II wraz z całą rodziną  jest  gorącą zwolenniczką homeopatii, a jej lekarzem  osobistym  jest lekarz homeopata-dr. Peter Fisher. Wielu znanych i szanowanych  osób na świecie leczy się homeopatycznie.

Członkami honorowymi WSHLiF są osoby duchowne. Dominikanka i lekarka jednocześnie, Marie Luc  Fayeton  jest luminarzem homeopatii we Francji. Ojcowie Bonifratrzy również leczą lekami homeopatycznymi. Sekretarz Episkopatu Polski  oraz Metropolita Poznański nie widzą niezgodności homeopatii z Ewangelią, czego dali wyraz w listach zamieszczonych również na stronie internetowej www.lekarzehomeopaci.pl

 Przypisywanie homeopatii  działania okultystycznego jest pomówieniem. Lęk przed opętaniem, jaki i odczucie opętania jest znanym  objawem  chorób psychicznych. Ponad to człowiek prawdziwej i głębokiej wiary w Boga- diabła się nie lęka.

Wysuwanie oskarżeń nie popartych żadnymi  racjonalnymi przesłankami jest  dowodem braku elementarnej wiedzy z homeopatii i nauk podstawowych oraz odsłania osobiste- duchowe i mentalne- problemy oskarżycieli nie mające żadnego związku z lekami homeopatycznymi.  

 Wszyscy, którzy oskarżają homeopatię o okultyzm lub  rozpowszechniają  takie informacje - media, w tym również katolickie,   biorą na siebie odpowiedzialność za życie i zdrowie tych pacjentów, których od homeopatii oszczerstwami odwiedli. Homeopatia dla wielu pacjentów jest jedyną możliwą do zastosowania terapią.

 

                                                                                            W imieniu  członków WSHLiF

                                                                                             Lek. med. Gabriela Śniatała

                                                                                             Prezes Zarządu WSHLiF