Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego w dniu 14 stycznia 2016 roku powołał Polską Akademie Homeopatii - PAH.

 

MISJA POLSKIEJ AKADEMII HOMEOPATII

Misją PAH jest poszerzenie możliwości terapeutycznych lekarzy i farmaceutów o leki homeopatyczne w ramach medycyny zintegrowanej, co wpłynie na poprawę stanu zdrowia Polaków.

Celem działania PAH  w odniesieniu do lekarzy jest podniesienie jakości usług lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami z homeopatii poprzez wdrożenie nowoczesnej metodologii, co wpłynie na zwiększenie efektywności leczenia i zaufania do medycyny homeopatycznej.

Celem działania PAH w odniesieniu do farmaceutów jest poszerzenie wiedzy zawodowej o możliwości terapeutyczne medycyny homeopatycznej.

 

STRUKTURA POLSKIEJ AKADEMII HOMEOPATII

 

Zarządem Polskiej Akademii Homeopatii jest Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego.

 

STATUT POLSKIEJ AKADEMII HOMEOPATII

 

PROGRAM  NAUKOWY POLSKIEJ AKADEMII HOMEOPATII

 

Program PAH ?obejmuje naukę współczesnej metodologii homeopatii. Metodologia ta nazywana jest synergistyczną i oparta na naturalnych prawach leczenia / Organonie S. Hanhnemanna ,  Homeopatycznej Materii Medica /Repertorium i Metodzie Systemu zgodnej z systematyką naukową Królestwa Minerałów, Roślin i Zwierząt.

Zajęcia będą zawierać część teoretyczną i praktyczną m.in. zostaną przedstawione przypadki kliniczne pacjentów u których spersonifikowana terapia homeopatyczna została ustalona na podstawie metodologii synergistycznej.

Nauka w PAH będzie odbywała się w trakcie zjazdów PAH . Całkowita ilość godzin wykładowych, seminariów i zajęć praktycznych będzie spełniać  wymogi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczących kwalifikacji lekarza z dodatkowymi umiejętnościami z homeopatii.

 

 

Cel kształcenia- uzyskanie wiedzy merytorycznej pozwalającej prowadzenie praktyki homeopatycznej na poziomie zaawansowanym i z pełnym bezpieczeństwem terapii.

 

Forma nauczania ? Zajęcia dydaktyczne wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela homeopatii i uczestnika obejmują 700 godzin dla początkujących uczestników/ 600 godzin dla średniozaawansowanych w ciągu 5 lat trwania studiów w Polskiej Akademii Homeopatii.

Zjazdy trwające cztery dni dla osób początkujących i trzy dni dla osób średniozaawansowanych  w metodzie( 1 godzina wykładowa to 45 min).  Pozostałe obciążenia dydaktyczne min. 2000 godzin obejmuje samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć ?np. naukę homeopatii ze źródeł przy użyciu technik informacyjnych-korzystanie z programów homeopatycznych takich jak Synergy MacRepertory i ReferenceWorks oraz Archibel Radar Opus.

Uczestnicy, którzy jeszcze nie posiadają homeopatycznego oprogramowania ułatwiającego dostęp do źródeł wiedzy homeopatycznej mogą również uczestniczyć w PAH.

 

Wykładowcami PAH będą zagraniczni wybitni nauczyciele homeopatii :dr Jan Scholten, dr Vladimir Petroci, dr Jonathan Hardy i inni oraz polscy lekarze, którzy ukończyli Międzynarodową Akademię Zaawansowanej Homeopatii dr R. Sankarana.

 

Słuchaczami PAH mogą być lekarze, którzy chcą rozszerzyć swoją praktykę o homeopatię lub udoskonalić praktykowanie homeopatii o nowoczesną metodologię.

Nowi adepci homeopatii otrzymają wsparcie patrona ? lekarza zaawansowanego  w leczeniu metodą homeopatyczną, który będzie kierował ich edukacją.

 

Program na rok 2016

 

I zjazd

18 lutygodz.11.00- 17.00 Podstawy metodologiczne medycyny homeopatycznej.

Wykładowca- lek. Gabriela  Śniatała.

Zajęcia są obowiązkowe dla nowych adeptów homeopatii. Prosimy o zgłaszanie się uczestników telefonicznie -tel. 605 351 318 do 2 lutego.

Miejsce- siedziba WSHLiF, Poznań ul. Węgorka 20

19-21 lutego 2016 godz. Zajęcia rozpoczynają się 19.02. o godz. 10.00. Koniec zajęć 21.02. o godzinie 14.00.

Homeopatyczny Układ Okresowy Pierwiastków. Przypadki kliniczne leczone wg metodologii synergistycznej. Wykładowca dr Vladimir Petroci.

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

 

Miejsce -siedziba WSHLiF / sala Instytutu Ochrony Roślin Poznań ul. Węgorka 20.

Koszty- wg wcześniejszych ogłoszeń.

 

II zjazd

28 kwiecień 11.00-17.00 Podstawy metodologiczne medycyny homeopatycznej

29 kwiecień ? 1 maj Królestwo Roślin. Przypadki kliniczne leczone wg metodologii synergistycznej. Wykładowca dr Vladimir Petroci.

 

Miejsce zjazdu-  siedziba WSHLiF / sala Instytutu Ochrony Roślin Poznań ul. Węgorka 20.

 

III zjazd

8 wrzesień ?Podstawy metodologiczne medycyny homeopatycznej

9-11 wrzesień 2016

Leki z królestwa zwierząt- gromada ssaki. Przypadki kliniczne leczone wg metodologii synergistycznej. Wykładowca dr Jonathan Hardy.

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

 

Miejsce zjazdu ?Collegium Da Vinci Poznań, ul. Gen. T. Kutrzeby 10.

 

IV zjazd

 

28-30 pażdziernik 2016

Królestwo roślin i minerałów. Przypadki kliniczne leczone według metodologii synergistycznej. 

Wykładowca dr Vladimir Petroci.

 

Miejsce zjazdu - Instytut Ochrony Roślin Poznań, Węgorka 20.

 

 

 

 

 

Egzamin końcowy ? dopuszczenie do egzaminu następuje na podstawie zaliczeń zajęć i polega na przedstawieniu Komisji Egzaminacyjnej opisów wyleczonych przypadków klinicznych/ Nowej Materia Medica .  Uczestnicy otrzymają Indeks WSHLIF w którym wpisywane będą zaliczenia zajęć.

 

Certyfikat Polskiej Akademii Homeopatii

 

Certyfikat ukończenia Polskiej Akademii Homeopatii otrzymają;

1. Lekarze, którzy otrzymali zaliczenie min. 15 zjazdów oraz przedstawili opisy trzech przypadków klinicznych rozwiązanych wg metodologii synergistycznej.

2. Farmaceuci, którzy otrzymali zaliczenie min. 15 zjazdów oraz przedstawią opisy trzech homeopatycznych produktów leczniczych wg synergistycznej Materii Medica.

 

Koszty uczestnictwa od 700- 1100 zł za każdy trzydniowy zjazd.  Cena jest uzależniona od ilości uczestników , kursu walut i członkostwa w WSHLI iF.

Uczestnictwo w seminariach ?Podstawach metodologii homeopatii- dodatkowo100 zł.

 

Miejsce PAH- siedziba WSHLiF / sale konferencyjne Instytutu Ochrony Roślin-  adres Poznań ul. Węgorka 20 lub Wielkopolska Izba Lekarska ul. Nowowiejskiego 51.

 

 

Zapraszamy do udziału w Polskiej Akademii Homeopatii.

 

W imieniu Zarządu WSHLiF

 

Gabriela Śniatała

Prezes Zarządu