Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zorganizowało otwartą innowacyjną konferencję naukową pn. " Medycyna Zintegrowana. Homeopatia a nowy paradygmat w nauce?. Konferencja odbyła się 29 września 2013r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego , w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37. Informacje i zaproszenia na konferencję widniały na stronie internetowej WSHLiF , rozsyłane były także za pomocą poczty elektronicznej. Afisz informacyjny umieszczono w Biuletynie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Świat Nauki - Sientific American, Biuletynie Miejskim, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny. O wydarzeniu informowano także na stronach internetowych m.in. Miasta Poznania, Pulsu Medycyny, Rynku Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowych Izb Aptekarskich. Z afiszem informacyjnym można się było zapoznać także na popularnych portalach społecznościowych ? w ten sposób o wydarzeniu informowała m.in. Sekcja Studencka Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.