STUDIA PODYPLOMOWE

"ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII"-II EDYCJA

Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

STUDIA PODYPLOMOWE ?ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII?skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanychzdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych.Zdobyta wiedzabędzie użyteczna w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarski, przemysł farmaceutyczny, szczególnie zielarski) i w innych zawodach o profilu medycznym, a także dla osób zainteresowanychziołolecznictwem.

            WYKŁADOWCY.Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów UM w Poznaniu (Farmakognozji, Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Farmakologii, Fizjologii, Technologii Środków Leczniczych), przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego. Do prowadzenia wykładów zostali też zaproszeni lekarze różnych specjalności stosujący w praktyce lekarskiej zioła.

STUDIA TRWAJĄ II SEMESTRY, zajęcia (167 godzin) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty (godz. 8.30 - 20.00) i w niedziele (godz. 8.00 - 17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW.Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo), biologicznym, chemicznym, przyrodniczym.

Maksymalna liczba słuchaczy 40; minimalna,warunkująca uruchomienie I Edycji: 20 osób.Opłata za studia wynosi 3250,- zł i może być wniesiona w całości lub dwóch ratach.

 

            REKRUTACJAodbywa się od 01.02. 2016 roku do 29.03. 2016 roku.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. od 10.00 do 14.00) lub przesyłać na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakognozji,  60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4

 

WIĘCEJ INFORMACJI na stroniewww.farmakognozja.ump.edu.pl
w Katedrze Zakładzie Farmakognozji lub pod numerami telefonów:
61 854-67-01 / 02 / 07 / 09.

  • 29 - 31 styczeń -   MAZH
  • 19 - 21 luty -        Seminarium dr Vladimir Petroci
  • 18 - 20 marzec -   MAZH
  • 29.04 - 01.05 -     Seminarium dr Vladimir Petroci
  • 09 - 11 wrzesień - Seminarium dr Jonathan Hardy
  • 18 - 20 listopad -  Seminarium dr Sujit Chatterjee

he European Committee for Homeopathy (ECH), the International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) and the European Federation of Homeopathic Patients? Associations (EFHPA) launched this global summit on Homeopathy from the Medical, Veterinary, Pharmacy and Patient Perspective.

We kindly ask you to forward this information to your members. We would be very happy if you could install a link with our website www.homeopathycongress.euAttached please find the pertinent teaser we have prepared.

In the future we will keep you informed about the different points of interest regarding the content of this congress, statements of the key speakers, call of abstract etc. Thank you in advance for incorporating this news in your media.

Should you have further questions or do you need additional support, like Congress flyers, please do not hesitate to contact us. Please let us know your mail address so that we can forward an initial set of congress-flyers within in the next few days per mail.

We appreciate your support and are looking forward to welcoming you at the EUROPEAN CONGRESS FOR HOMEOPATHY 2016 in Vienna!

Yours sincerely,

Dagmar Oegg

On behalf of

European Committee for Homeopathy (ECH) Dr. Thomas Peinbauer

International Association for Veterinary Homeopathy? (IAVH) Dr. Edward De Beukelaer

European Federation of Homeopathic Patients? Associations (EFHPA) Mrs. Enid Segall

 

SAFE THE DATE: NEW EUROPEAN CONGRESS FOR HOMEOPATHY IN VIENNA IN 2016:

Homeopathy - Individualised Medicine for all Ages 

 

In November 2016 aGlobal Summit on Homeopathy from the Medical, Veterinary, Pharmacy and Patient Perspective will take place in Vienna launched by the European Committee for Homeopathy (ECH), the International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) and the European Federation of Homeopathic Patients? Associations (EFHPA). Celebrate 200 years of Homeopathy in Central Europe and use this congress to learn and network. For more information go to:www.homeopathycongress.euor subscribe to: http://www.homeopathycongress.eu/2016/index.php/auto-generate-from-title

Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy na kongres DVD  w dniach 20.11 - 22.11.2015 r.Tematem będzie materiał DVD z kongresu, który odbył się w Niemczech w 2014 r. 
W załączniku znajdziecie Państwo krótkie omówienie tematyki kongresu.
Kongres odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu przy ul. Węgorka 20 lokal 510.
Początek zajęć 20.11.2015 o godzinie 10.00.
Koszt kongresu 500,00 zł brutto dla członków WSHLiF pod warunkiem opłacenia składek członkowskich zgodnie z regulaminem, 600,00 zł dla osób nie będących członkami WSHLiF .
Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia do dnia 06.11.2015 r.
Wpłaty po terminie dodatkowo 100,00 zł.
Konto Stowarzyszenia 13 1020 4027 0000 1402 0440 8068 
W tytule wpłat prosimy wpisać "kongres listopadowy".
 
Serdecznie zapraszamy
Zarząd WSHLiF
 
Program kongresu zapowiada się niezwykle interesująco:
 
Jonathan Hardy przedstawi leki otrzymywane z pająków, cechy typowe dla pacjentów następnie zegzemplifikowane przypadkami ilustrującymi te cechy oraz słowa często używane przez pacjentów.
 
Resie Moonen podzieli się swym doświadczeniem z lantanowcami i pokaże przypadki leczenia tymi stosunkowo mało jeszcze rozpoznanymi substancjami u dzieci, młodzieży oraz młodych osób dorosłych. Bardzo ciekawe jest porównanie przez prelegentkę lantanowców z innymi lekami oraz argumenty przemawiające za podaniem lantanowców tam, gdzie dawniej przepisałaby inny lek.
 
Alok Pareek przedstawia niezwykle ciekawe i pomocne przemyślenia na temat leczenia pacjentów cierpiących na przypadłości typowe dla podeszłego wieku, między innymi chorobę Alzheimera i Parkinsona. Bezcenne jest rozróżnienie przez dra Pareeka współwystępowania różnych symptomów fizycznych i umysłowych oraz przyporządkowanie im różnych leków homeopatycznych.  
 
Sunirmal Sarkar dzieli się swym doświadczeniem w przedłużaniu życia lub leczeniu pacjentów z najróżniejszymi nowotworami; przedstawia między innymi przypadki pacjentów, którzy otrzymali leki używane w chemioterapii w rozcieńczeniu homeopatycznym. 
 
Jean-Lionel Bagot pracuje jako homeopata w szpitalu onkologicznym w Strasburgu, gdzie wspiera pacjentów poddawanych operacjom, chemioterapii oraz radioterapii. Z uczestnikami kongresu dzieli się doświadczeniem w stosowaniu homeopatii przy redukowaniu skutków ubocznych agresywnej terapii onkologicznej, uprzykrzających życie czy wręcz uniemożliwiających dalsze leczenie.
Michal Yakir przedstawia przykłady zaburzeń w zachowaniu dzieci w oparciu o Królestwo Roślin, omawiając poszczególne ich rodziny oraz wskazując podobieństwa do układu okresowego pierwiastków.   
 

Zapraszamy do zapoznania sięz nowymi zasadami rekrutacji na zajęcia w ramach

Międzynarodowej Akademii Zaawansowanej Homeopatii

 

szczegóły tutaj